Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni dla Muzeum Śląskiego w Katowicach

 Zdjęcie Zdjęcie

Inwestycja stanowi II etap rewitalizacji terenu i obiektów po byłej kopalni Katowice na nową siedzibę Muzeum Śląskiego. Celem projektu była konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowych budynków pokopalnianych z początku XX wieku - łaźni głównej i stolarni. Inwestycja ta umożliwiła przeniesienie wszystkich działów placówki na teren nowej siedziby Muzeum oraz stworzenie przestrzeni do prowadzenia działalności badawczej, a także kulturalnej i edukacyjnej.
W odnowionym budynku dawnej stolarni powstała edukacyjna wystawa stała nawiązująca do postaci wyjętych z polskiej literatury przygodowej. Parter budynku został przeznaczony na działania edukacyjne, teatralne, plastyczne, a także koncerty, pokazy filmów podróżniczych oraz etnograficznych. Adaptacja do potrzeb muzealnych budynku dawnej łaźni głównej umożliwiła przeniesienie pracowni działów Historii, Archeologii i Etnologii z dotychczasowej siedziby. Zasadniczą część budynku łaźni zajęła powierzchnia ekspozycji czasowych, która wraz z odpowiednim zapleczem technicznym spełnia jednocześnie wymagania niezbędne do organizacji większych koncertów
czy eventów.
Na przyległym do budynków terenie, wybudowany został parking naziemny z miejscami dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz autokarów, co pozwoli na skorzystanie z oferty zorganizowanym grupom dzieci i osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wokół zrewitalizowanych budynków powstała otwarta przestrzeń publiczno - parkowa z liczną zielenią, alejkami, stanowiskami do gry w szachy i małą architekturą.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie