Modernizacja placu zabaw przy ul. Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej

 Zdjęcie Zdjęcie
Celem inwestycji było utworzenie miejsca wypoczynku i aktywności rodzinnej. Powierzchnia 6700 m2 objęta modernizacją, pozwoliła na utworzenie kompleksowego miejsca spotkań dla całych rodzin. Obiekt  podzielony został na trzy strefy. Pierwsza z nich, z kolorowymi urządzeniami zabawowymi, przeznaczona jest dla dzieci młodszych. Jest ona wyposażona w urządzenia do zabawy piaskiem znajdujące się pod żaglem, który w słoneczne dni daje cień i ochłodę. Ponadto zamontowany jest tam również zestaw zabawowy przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Atrakcją drugiej strefy, dla dzieci starszych, są urządzenia linarne oraz urządzenia do ćwiczenia równowagi.
W trzeciej strefie zamontowane zostały stoły do gry w chińczyka, szachy i tenisa stołowego. Zapewniają one relaks dla osób starszych. Ponadto, na obiekcie istnieje boisko trawiaste odgrodzone piłkochwytami. Cały obiekt wyposażony jest w ławki, stojaki na rowery oraz pergole, które obsadzone pięknymi kwiatami w okresie wiosenno - letnim cieszyć będą oko oraz dawać schronienie przed upałem. Innowacją jest ustawienie na obiekcie ławek dla matek karmiących, wyposażonych w przewijaki. Ponadto specjalne przygotowanie terenu w postaci  utworzenia pagórków obsianych trawą, stwarza możliwość spędzenia miłych chwil na świeżym powietrzu. Cały obiekt wyposażony jest w ciągi komunikacyjne z kostki betonowej, co umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich bądź matkom z wózkami dziecięcymi. P
od urządzeniami zabawowymi zastosowano bezpieczną nawierzchnię z mat przerostowych. Stworzenie nowoczesnego placu zabaw sprzyja kreatywnej zabawie, stymulując rozwój psycho - ruchowy dzieci. Natomiast urządzenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych sprzyjają integracji.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie