Zielone Wyspy Miasta - rozwój terenów zieleni w Rydułtowach

 Zdjęcie Zdjęcie


W ramach Projektu zagospodarowano i ukształtowano tereny, dotychczas niezagospodarowane (w większości zdegradowane) nadając
im charakter parkowy. Dokonano nasadzeń, utworzono układy komunikacyjne, powstały elementy małej architektury. Dodano oświetlenie,
w większości z zastosowaniem źródeł odnawialnych.

Projekt swoim zakresem objął tereny przy ulicach:

 • Fryderyka Chopina– "Seledynowa Wyspa przy starym Dworku"
 • Obywatelskiej – "Malachitowa Wyspa przy Starej Dyrekcji"
 • Wojciecha Korfantego – "Miętowa Wyspa w Radoszowach"
 • Raciborskiej – "Szmaragdowa Wyspa przy Willi Radlika"
Powstałe w ramach projektu tereny stanowią wspaniałą ofertę dla spędzenia czasu wolnego z rodziną. Pozwalają na chwilę wytchnienia
i kontakt z naturą, zapewniając jednocześnie atrakcje dla różnych grup wiekowych. Każda z powstałych Wysp została uporządkowana i zagospodarowana poprzez wprowadzenie nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej. Powstała również nowa niezbędna infrastruktura techniczna, tj. chodniki, elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne). W różnych miejscach w obrębie Wysp umieszczono karmniki, poidła i budki dla ptaków oraz domki dla owadów zapylających. Dodatkowo na Wyspie Malachitowej i Seledynowej zamontowano oświetlenie solarne wzdłuż ciągów pieszych. Wyspa Szmaragdowa urozmaicona jest świątynią z wierzby oraz figurami kwiatowymi Młodej Pary, a także koszem kwiatowym. Na Wyspie Miętowej można podziwiać łąki kwiatowe, natomiast Wyspa Seledynowa zapewnia zabawę dla najmłodszych w tunelu, zakończonym iglo z żywej wierzby. Dodatkowo dzieci korzystać mogą z kolorowego placu zabaw. Młodzież (i nie tylko) może spróbować swoich sił na  urządzeniach do kalisteniki.

Projekt przyczynił się do ochrony różnorodności biologicznej terenu miejskiego, zmniejszenia spływu powierzchniowego wody, ograniczenia hałasu, poprawy jakości powietrza. Ponadto w niebanalny sposób utrwala pewne, w większości już zapomniane, elementy historii miasta. Opisane wyżej wyspy powstały w okolicy miejsc, które w różnoraki sposób zapisały się w historii Rydułtów. Nawiązanie w nazwach wysp do wyżej wymienionych elementów historii oraz powołanie się na nie w treści informacji umieszczonej na poszczególnych wyspach pozwoli ocalić od zapomnienia drobny, ale istotny kawałek historii miasta.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie