Budynek Multifunkcyjnej Kliniki Weterynaryjnej w Chorzowie

 Zdjęcie Zdjęcie

Głównym celem projektu było stworzenie budynku „przyjaznego zwierzętom i ich włascicielom”. Zaprojektowane zostały, zarówno w funkcji jak i formie, rozwiązania zapewniające odpowiedni komfort użytkowania zarówno dla klientów jak i lekarzy. Obiekt przygotowany został na wzór klinik amerykańskich. Wydzielono dwie podstrefy: klienta oraz leczenia. Klinika posiada szereg funkcji dodatkowych takich jak: sterylny blok operacyjny, RTG i EKG, pokój pożegnań, izolatki, open space, salę szkoleniową, strefę groomingu i SPA, strefę rehabilitacyjną oraz niezbędne pomieszczenia techniczne i biurowe.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie