Budowa areny lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych w Gliwicach

 Zdjęcie Zdjęcie

Celem projektu było powstanie w Gliwicach bazy sportowej lekkiej atletyki o wysokim standardzie spełniającej normy IAAF i PZLA (kategoria IV a). Infrastruktura obiektu umożliwia uczniom, członkom klubów sportowych, mieszkańcom, w tym osobom niepełnosprawnym, odpowie warunki treningu. Inwestycja stworzyła możliwość organizacji różnorodnych, profesjonalnych imprez sportowych i zawodów różnego szczebla. Posiadanie pełnowymiarowego obiektu lekkoatletycznego zwiększy zainteresowanie młodzieży szkolnej tą dyscypliną sportu.

Obiekt podzielony jest na:
1. Płytę areny lekkoatletycznej
2. Strefę rozgrzewkową
3. Trybuny
4. Budynek magazynowy
5. Wieżę sędziowską
6. Zaplecze sanitarno - szatniowe

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie