Centrum animacji społeczno - kulturalnej (Osada) w Tychach

 Zdjęcie Zdjęcie

Od 1 listopada 2017 r. roku użytkownikiem lokalu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach, który prowadzi tam świetlicę środowiskową dla dzieci z dzielnicy Osada.

Zadanie zostało zrealizowane w celu wzmocnienia potencjału społeczno - zawodowego mieszkańców dzielnicy Osada. Obejmowało ono bardzo duży zakres remontowy z wymianą stolarki i wszystkich instalacji włącznie. W efekcie wykonanej przebudowy powstał nowoczesny lokal o powierzchni 92 m2, przeznaczony dla ok. 35 osób, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się w nim główne pomieszczenie świetlicy o powierzchni ok. 39 m2, wyposażone w ściankę mobilną umożliwiającą wydzielenie dwóch niezależnych stref, pokój dla doradcy, kuchnię ogólnodostępną oraz sanitariaty, pomieszczenia socjalne i ciągi komunikacyjne.

Do lokalu prowadzi niezależne wejście z platformą dla osób niepełnosprawnych.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie