Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 Zdjęcie Zdjęcie

Ideą projektową katowickiego obiektu było zachowanie starego familoka przy ul. Św. Pawła oraz wkomponowanie nowego budynku WRiTV w stare kamienice.
Głównym celem było zagwarantowanie ciągłości urbanistycznej miasta. Budynek wykonano z betonu, drewna, cegieł oraz ceramicznych kształtek użytych na elewacji. To sprawia, że doskonale koresponduje on z otoczeniem, zarówno pod względem materiałów, bryły jak i relacji widokowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie