Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSiR w Piekarach Śląskich

 Zdjęcie Zdjęcie

Ogólnodostępny obiekt nadaje się do użytkowania przez mieszkańców w każdej grupie wiekowej. Zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz umożliwia rozwój fizyczny. Można na nim organizować ciekawe imprezy rekreacyjno - sportowe.

Projekt obejmował rozbiórkę istniejących urządzeń zabawowych, likwidację boisk do siatkówki plażowej, rozbiórkę części ciągów pieszych. Po wykonaniu tych prac teren został zagospodarowany pod plac zabaw, siłownię outdoorową, fitness, park stweetworkout i park linowy. Wykonane zostały również bezpieczne nawierzchnie z materiałów naturalnych oraz syntetycznych. Wykonano nowe chodniki z kostki betonowej i połączono je z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. Zadbano o założenie trawników, montaż ławek i koszy na śmieci.   

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie