Miasteczko Ruchu Drogowego w Radlinie

 Zdjęcie Zdjęcie

Miasteczko Ruchu Drogowego to inwestycja, która polegała na zagospodarowaniu terenu po byłym placu manewrowym. Utworzone zostały w nim ścieżki pieszo - rowerowe. To miejsce, gdzie najmłodsi mieszkańcy Radlina mogą poznawać zasady ruchu drogowego na specjalnie utworzonej sieci dróg, skrzyżowań (w tym okrężnych) uzupełnionych o znaki drogowe. Mogą również korzystać ze zjazdu rekreacyjnego przygotowanego dla młodzieży na torze pumptrackowym. Jazda po miasteczku ma uczyć dzieci bezpiecznego poruszania się rowerem, wykorzystywania wiedzy teoretycznej w rozpoznawaniu i przestrzeganiu znaków drogowych. Poza tym uczy integracji i jazdy z innymi rowerzystami. Mniejsze dzieci zapoznają się z ruchem pieszych. Jest to miejsce ogólnodostępne.

Ścieżki w Miasteczku Ruchu Drogowego wykonano z kostki brukowej, wskazując na ruch dwukierunkowy. Zjazd ze skarpy pokryty jest kruszywem.  Oprócz ścieżek dla młodych rowerzystów Miasteczko wyposażone jest w stojaki na rowery, ławki, pergole, oraz latarnie z oświetleniem LED. Tuż obok przygotowano nowe miejsca parkingowe. Miasteczko obsadzone zostało starannie dobraną roślinnością w większości miododajną, aby była przyjazna owadom, a miejsce to w przyszłości, poprzez prowadzone w nim nasadzenia miało dodatkowy aspekt edukacyjny. Wokół Miasteczka ciągnie się mini - tor pumptrackowy. W najbliższym czasie teren ten wzbogacony zostanie jeszcze o hotele dla owadów, budki dla ptaków i poidełka.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie