Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki przy ul. Janty w Piekarach Śląskich

 Zdjęcie Zdjęcie

W efekcie wykonanej inwestycji mieszkańcy mogą spędzić czas wolny spacerując czy korzystając z rolkowiska. Mogą również zabawić się ze swoimi pupilami korzystając z dostępnego wybiegu dla psów. W przyszłości na rolkowisku i terenie wybiegu dla psów planowane jest organizowane imprez plenerowych i sportowych.
Inwestycja w pierwszej części obejmowała wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z jego wyposażeniem w różne urządzenia tj. równoważnię, tunel, stacjonatę, slalom i stół. Zadbano równiez o elementy małej architektury jak ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci, kosze na psie odchody. Wzdłuż wybiegu dla psów wybudowano 48 miejsc postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych i 2 dla samochodów dostawczych.
Druga część inwestycji polegała na budowie ścieżek i chodników dla pieszych w rejonie wykonanego w roku 2016  toru rolkowego, budowie 45 miejsc postojowych (w tym 3 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych), a także na wykonaniu renowacji kwietnika na rondzie. Na „wystającej” obudowie rzeki Szarlejki, znajdującej się w tej części inwestycji, po wykonaniu prac renowacyjnych zostały zamontowane ławki typu „fala”, a na pozostałym obszarze zamontowano elementy małej architektury jak stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci. Druga część inwestycji została wzbogacona nową roślinnością uzyskaną poprzez wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, traw i turzyc.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie