Adaptacja budynku przy ul. Damrota w Pilchowicach

 Zdjęcie Zdjęcie

Budynek przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach powstał jako część zabudowań dworskich pod koniec XIX wieku i pełnił funkcję mieszkalno - gospodarczą. Na przestrzeni lat znajdowało się tu przedszkole, pomieszczenia klubu sportowego, sala weselna czy też garaże i warsztat samochodowy. W ostatnim okresie sala pełniła funkcję magazynu Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Główną ideą przedsięwzięcia była rewitalizacja obiektu znajdującego się w samym środku Pilchowic i stworzenie w nim centrum społeczno - kulturalnego uwzględniającego potrzeby i potencjał lokalnej społeczności.
W ramach zadania przebudowano zniszczone pomieszczenia, tworząc w nich nowoczesną wielofunkcyjną salę z zapleczem gastronomicznym i sanitarnym. Zachowane zostały elementy starej architektury. Salę wyposażono w profesjonalny sprzęt nagłaśniający i multimedialny. Posiada bezpośrednie, duże wyjście na plac i jest wolna od barier architektonicznych, co w dużej mierze zwiększyło jej funkcjonalność. Wymianie uległa stolarka okienno - drzwiowa, a posadzka w sali głównej została wykonana z ceramiki imitującej deski podłogowe. W sali zamontowano urządzenia klimatyzacyjne. Uzupełniono elewację zewnętrzną. Ujednolicono szyldy znajdujące się na elewacji budynku (we wszystkich zastosowano czcionkę wykorzystaną w logotypie Gminy Pilchowice).
Profesjonalny sprzęt nagłaśniający i dostęp do internetu umożliwia swobodną organizację spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów rękodzielniczych, wystaw malarskich oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci. Oprócz centrum kulturalno - społecznego nowo wyremontowany obiekt pełni także funkcję sali ślubów oraz jest miejscem obrad rady gminy.
Przeszklone wyjście na zewnątrz budynku stanowi harmonijne przejście na pobliski plac i dalej do parku, co umożliwia łączenie imprez społeczno - kulturalnych np. gminnego dnia dziecka, letniego kina plenerowego czy dożynek.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie