Zagospodarowanie terenu wokół bydynku Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

 Zdjęcie Zdjęcie

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu przy Miejskim Centrum Kultury, polegające na modernizacji amfiteatru, tarasu, schodów, podjazdu dla niepełnosprawnych. Ponadto nasadzone zostały drzewa i krzewy oraz wykonano roboty towarzyszące. Otoczenie Miejskiego Centrum Kultury, stanowi miejsce spotkań oraz imprez kulturalno - oświatowych dla wszystkich mieszkańców miasta. Wykonana modernizacja amfiteatru wraz z ze sceną oraz taras przed budynkiem zwiększają potencjał i atrakcyjność miejsca oraz stwarzają nowe możliwości w zakresie planowanych imprez plenerowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie