Bulwary nad rzeką Nacyną w Rybniku

 Zdjęcie Zdjęcie

Bulwary nad rzeką Nacyną są głównym ciągiem pieszo rekreacyjnym, ciągnącym się od centrum miasta, do terenów rekreacyjnych wokół zalewu Rybnickiego. Bulwary wkomponowane zostały w naturalny ciąg terenów zielonych ciągnących się wzdłuż rzeki, co pozwala mieszkańcom na komfortowe przemieszczanie się zarówno pieszo jak i rowerem z dala od miejskiego zgiełku. Tereny wokół rzeki zachęcają do odpoczynku i są wspaniałym miejscem spacerowym pozwalającym na podglądanie i dokarmianie ich naturalnych mieszkańców czyli kaczek i nutri.

Ciąg został w całości wykonany w nawierzchni asfaltowej, co w połączeniu z bezkolizyjnym (wielopoziomowym) skrzyżowaniem z Drogą Krajową nr 78 pozwala na komfortowe i bezpieczne pokonywanie całego traktu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie