"Nowe Miasto" - rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Bielsku-Białej

 Zdjęcie Zdjęcie

Kompleksowa rewaloryzacja zespołu obiektów poprzemysłowych części dawnej Bielskiej Fabryki Armatur BEFA dla nadania im funkcji użyteczności publicznej.

Stan techniczny obiektów w chwili ich objęcia w sierpniu 2013 roku był zły, a cały kompleks niedoinwestowany względem potencjału, jaki sobą reprezentował. Podjęte działania zostały ukierunkowane na prace, które przyczyniły się do zatrzymania procesu niszczenia tkanki technicznej obiektów. Powstał również spójny plan zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu, sukcesywnie realizowany
na przestrzeni lat 2013-2017.

Kompleks obejmuje:

 • 16 budynków o łącznej powierzchni przekraczającej 20 tys. m2 (większość z nich zostało poddanych kompleksowym pracom remontowym, pozwalającym na realizację funkcji użytkowych)
 • ponad 200 miejsc parkingowych
 • szerokie spektrum oferowanych funkcji –od przestrzeni rekreacyjnych (tor kartingowy, siłownia, park trampolin, plac zabaw), poprzez handlowo- usługowe (restauracja, sklepy), aż po biurowe, magazynowe i produkcyjne.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie