Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej

 Zdjęcie Zdjęcie

Celem projektu było zmodernizowanie istniejącego stadionu lekkoatletycznego. W wyniku tej realizacji wykonano stadion lekkoatletyczny z okrężną bieżnią poliuretanową 6 - torową oraz z 8 - torową wydłużoną bieżnią prostą. Ponadto stadion jest wyposażony w skocznię do skoku wzwyż i skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku, koło do pchnięcia kulą, do rzutu oszczepem (dwukierunkowo), młotem i dyskiem. Dodatkowo posiada 3 - torowy tor rozgrzewkowy.
Wybudowany został także budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego wraz z trybunami na 874 miejsca. Zagospodarowany został teren poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych, miejsc parkingowych i zieleńców. Wykonano oświetlenie zarówno stadionu, jak i całego terenu.

W wyniku zrealizowanych prac modernizacyjnych, obiekt zyskał na atrakcyjności oraz poprawione zostały warunki z jego korzystania, zarówno przez zawodników TL „Pogoń” Ruda Śląska jak i wszystkich amatorów biegania.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie