Budowa inhalatorium wraz z rewitalizacją zabytkowego parku w Pawłowicach

 Zdjęcie Zdjęcie

Celem wieloletniego projektu polegającego na rewitalizacji parku oraz budowie inhalatorium było udostępnienie mieszkańcom i turystom miejsca rekreacji, wypoczynku i edukacji, a także ograniczenie degradacji zabytkowego parku w części należącej do gminy Pawłowice.Park o powierzchni 2,1 ha jest częścią kompleksu zespołu pałacowo – parkowego. Część parku należąca do gminy Pawłowice reprezentują dwa siedliska: cieniste zadrzewienie i otwarta łąka. Teren objęty jest nadzorem konserwatora zabytków, dlatego wszelkie działania były realizowane zgodnie z jego wytycznymi.    

W ramach robót w pierwszym etapie uporządkowano alejki i wysypano je szarym drobnym kamieniem. Wzdłuż alejek zamontowano oświetlenie, postawiono ławki i kosze na śmieci. Wyremontowano również znajdujący się wśród drzew zbiornik wodny. Ostatnim etapem rewitalizacji było zagospodarowanie zieleni poprzez odtworzenie roślinności nawiązującej do XIX wiecznej świetności parku. W głębi parku pojawiły się urządzenia do ćwiczeń rekreacyjnych. Wytyczona została ścieżka zdrowia. W parku znajduje się zabytkowy budynek, willa przedwojennych właścicieli tego terenu, w której obecnie funkcjonuje ośrodek zdrowia, niepubliczna poradnia pedagogiczno-psychologiczna oraz dzienny dom opieki dla osób starszych. Dlatego właśnie to miejsce wydawało się idealne na budowę inhalatorium – obiektu spełniającego funkcje profilaktyczne, zdrowotne i relaksacyjne, szczególnie ważne dla osób pracujących w dużym zapyleniu i temperaturze (górnicy), z objawami alergii, osłabioną odpornością i chorobami układu oddechowego. 

Elementem charakterystycznym budowli jest przeszklona ściana i wieża nad głównym wejściem, doświetlająca wnętrze i nawiązująca do architektury regionu. Kolorystyka jest utrzymana w tonacji biało - szarej. W inhalatorium znajdują się drewniane ławki i trzy drewniane leżaki oraz miejsce do zabawy dla najmłodszych. W podziemnym zbiorniku mieści się 10 metrów sześciennych solanki, która jest rozpylana w powietrzu z fontanny za pomocą specjalnych dysz i krąży w obiegu zamkniętym. Obiekt ma powierzchnię 250 m2 i jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz znajdują się sanitariaty i poidełko z wodą ze studni głębinowej. Kompozycja parku w połączeniu z inhalatorium i ośrodkiem sprawia, że miejsce to sprzyja zarówno relaksowi jak i aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie