Utworzenie placówki kulturalno-kinowej Scena Bajka – Kino Amok

photo_126_1117.jpg photo_126_1117.jpg

Celem realizacji było uruchomienie nowej placówki kulturalno-kinowej w siedzibie byłego kina „Bajka” należącego wcześniej do Silesia-Film. Miasto Gliwice kupiło budynek i przekazało w zarząd Gliwickiemu Teatrowi Muzycznemu. Nazwę wybrano po konsultacjach z mieszkańcami.

 

Zakres prac objął m.in. zmiany konstrukcyjne i wymianę dachu, gruntowny remont i termomodernizację elewacji, wyburzenia niektórych ścian grożących  zawaleniem, osuszenie murów i zabezpieczenie przeciwgrzybiczne, modernizację kotłowni,  całkowitą wymianę przyłączy oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznych, budowę systemu wentylacji i klimatyzacji, montaż systemu przeciwpożarowego, alarmowego i monitoringu, wymianę posadzek oraz elementów wyposażenia.

 

Obecnie kinomani mają do dyspozycji dwie sale. Mniejsza została urządzona w pomieszczeniach dawnej wentylatorowni i są w niej miejsca dla 40 osób. Wyizolowano ją akustycznie i dzięki temu można równolegle wykorzystywać obydwie sale. Druga – większa – znajduje się w tym samym miejscu, gdzie dawna sala kinowa. Mieści 342 widzów na wygodnych fotelach i zapewnia bardzo dobrą akustykę. Duża sala jest wielofunkcyjna, przystosowana zarówno do projekcji filmowych, jak i prezentacji teatralnych czy muzycznych. Posiada niezależne nagłośnienie kinowe i estradowe. Znacznie powiększyła się scena. Obok niej znalazły się dwie garderoby dla artystów z oddzielną toaletą oraz mały magazyn na kostiumy i rekwizyty. Jest też winda techniczna, która służy m.in. do transportowania fortepianu na poziom sceny. Ekran kinowy na czas spektakli i koncertów jest podnoszony.  

Standard obiektu znacznie się podwyższył. Sale są klimatyzowane, a cały budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowano toalety dla widzów. W pobliżu szatni urządzono miejsce na kawiarenkę. W wystroju dominują trzy kolory: szary, oberżyna i zielony. W holu przy kasie pozostawiono na podłodze przedwojenne lastriko, w holu szatniowym wykonano posadzki z indyjskiego marmuru, a w salach położono wykładziny bardzo dobrej jakości. Na zewnętrznej elewacji – zgodnie z zaleceniem wojewódzkiego konserwatora zabytków – zachowano mozaikę wykonaną w latach sześćdziesiątych. Obok głównego wejścia przygotowano pomieszczenie na miejski punkt informacji turystycznej i kulturalnej.

 

W ramach modernizacji obiektu mniejszą salę kinową wyposażono w dobry projektor cyfrowy. W dużej sali pozostała aparatura analogowa z dawnej „Bajki”, ale poddano ją niezbędnemu liftingowi technicznemu. Jest też rzutnik multimedialny.

Koszt remontu wraz z wyposażeniem budynku – 10,5 mln zł

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_126_1117.jpg photo_126_1118.jpg photo_126_1119.jpg photo_126_1120.jpg photo_126_1121.jpg photo_126_1122.jpg photo_126_1123.jpg

Załączniki
rzut parteru [PDF 973,7kB]
rzut piętra [PDF 3,2MB]
koncepcja programowo-przestrzenna [PDF 335,3kB]
koncepcja programowo-przestrzenna [PDF 483,2kB]