Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2022

 Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu - Zdroju. fot. Jakub Certowicz Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu - Zdroju. fot. Jakub Certowicz
Lista nagrodzonych w XXIII edycji konkursu

Wyniki konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2022:

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w wysokości 60 tys. zł. dla realizacji:

 • Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu - Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestor realizacji - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju

Projektant realizacji - SLAS Architekci - Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus;

Długo oczekiwana w mieście inwestycja, służąca nie tylko szkole muzycznej, ale również mieszkańcom sąsiednich miejscowości. Nazywana tam już „małym NOSPR-em”. Bardzo potrzebne miejsce w skali zachodniego subregionu. Niezwykła architektura, bardzo współczesna, zrealizowana z dużym zaangażowaniem, dbałością o każdy detal i wysoką jakość, w stosunkowo niewielkim budżecie. Wybrana w drodze konkursu architektonicznego. Oprócz zjawiskowej efemerycznej formy, na uwagę zasługuje otwarcie, wcześniej ogrodzonego terenu, dające kompletne przewartościowanie tej przestrzeni i podniesienie jej walorów użytkowych i estetycznych. Ta inwestycja, ten obiekt, ten inwestor oraz ci architekci i budowlańcy w pełni zasługują na aplauz i nagrodę.

Równorzędne Wyróżnienia Marszałka Województwa Jakuba Chełstowskiego dla realizacji:

 • Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

Inwestor realizacji - Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Projektant realizacji - Koziarski Pracownia Projektowa –Wojciech Koziarski, MTMA Sp. z o.o., Adventure Ekspozycje Sp. z o.o., Efekt Sp. z o.o.

Muzeum tworzy alegoryczną bramę na styku wciąż czynnego zakładu przemysłowego i terenu intensywnej zabudowy mieszkaniowej. W zabytkowym budynku KWK “Wujek” wystawa przybliża tragiczną historię pacyfikacji z 16 grudnia 1981 r. Realizacja zyskała uznanie za detal, dbałość o historię i lokalizację. Obiekt dostosowany jest dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach

Inwestor realizacji - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Projektant realizacji - PPU „Prostyl” Sp. z .o.o - mgr. inż. arch. Agnieszka Oślizło

To duże założenie parkowe wpisane w pejzaż pagórkowatego miasta, w które wpleciona została renowacja zdegradowanego PGRu zabytkowego zameczku. Na uwagę zasługuje dbałość o elementy zagospodarowania terenu i ich współczesną funkcjonalność. Zameczek wraz z otoczeniem z powodzeniem służy lokalnej społeczności przywracając pamięć miejsca.

 • Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Inwestor realizacji - Miasto Chorzów

Projektant realizacji - Blank Architekci Sp. z o.o. Leszek Woźniak, Jan Poborski, Grzegorz Kenig.

Bardzo dobra i udana realizacja przebudowy budynków przemysłowych zarówno w sferze architektury, jak i ekspozycji. Detal wyważony i nawiązujący do historii i „genius loci”. Pomimo lokalizacji na uboczu i terenie czynnego zakładu, stworzono interesujące, wysokiej jakości nowe miejsce na mapie kulturalnej i edukacyjnej Śląska z potencjałem na dalszy rozwój.

 • Rewitalizacja dworca kolejowego w Żorach i otaczającej go przestrzeni

Inwestor realizacji - Miasto Żory

Projektant realizacji - Sdesign Krzysztof Swinka

Inwestycja skromna, lecz zrealizowana w bardzo dobrym detalu z konserwatorskim wyczuciem. Obiekt mieści w sobie Centrum Aktywności Lokalnej z zachowaną funkcjonalnością dworca kolejowego. Całość dostępna jest dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Modernizacja miejskiego Zalewu Sosina w Jaworznie

Inwestorem realizacji jest Miasto Jaworzno

Projektantką realizacji jest mgr inż. arch. Agnieszka Kaczmarska ARSIS ATELIER PROJEKTOWE.

Ta najpopularniejsza wśród mieszkańców realizacja zostaje uhonorowana również Nagrodą Publiczności.

Inwestycja jest dużym przedsięwzięciem terenowym i wodnym. Cieszy się uznaniem nie tylko mieszkańców gminy. Dość swobodnie skomponowana i zaaranżowana przestrzeń, w której każdy znajdzie dla siebie właściwe miejsce do rekreacji i wypoczynku. Widać dbałość o osoby ze szczególnymi potrzebami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu - Zdroju. fot. Maciej Lulko Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu - Zdroju. fot. Jakub Certowicz Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu - Zdroju. fot. Maciej Lulko Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu - Zdroju. fot. Jakub Certowicz Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. fot Przemysław Jendroska Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. fot Przemysław Jendroska Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. fot Przemysław Jendroska Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. fot Przemysław Jendroska Remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach. fot. mat. organizatora Remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach. fot. mat. organizatora Remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach. fot. mat. organizatora Remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach. fot. mat. organizatora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. fot. mat. organizatora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. fot. mat. organizatora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. fot. mat. organizatora Wystawa stała „Królestwo Żelaza”. Na pierwszym planie po prawej stronie prasa mimośrodowa. Dalej znajduje się jednostojakowy młot parowy, za którym zlokalizowany jest fragment zespołu walcowniczego wr Rewitalizacja dworca kolejowego w Żorach. fot mat. oranizatora Rewitalizacja dworca kolejowego w Żorach. fot Mariusz Machulik Rewitalizacja dworca kolejowego w Żorach. fot Mariusz Machulik Rewitalizacja dworca kolejowego w Żorach. fot mat. organizatora Modernizacja miejskiego Zalewu Sosina w Jaworznie. fot. mat. organizatora Modernizacja miejskiego Zalewu Sosina w Jaworznie. fot. mat. organizatora Modernizacja miejskiego Zalewu Sosina w Jaworznie. fot. mat. organizatora Modernizacja miejskiego Zalewu Sosina w Jaworznie. fot. mat. organizatora

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o XXIII edycji konkursu