Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej w Psarach

Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Na pierwszym planie plac zabaw dla dzieci oraz wieża widokowa. W tle oraz po lewej stronie jesienne drzewa. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego.
Celem projektu była ochrona różnorodności biologicznej, poprawy atrakcyjności naszej gminy i regionu, rozwój oferty rekreacyjnej wykorzystującej potencjał przyrodniczy gminy oraz rozwój postaw proekologicznych i poprawa stanu środowiska naturalnego. Na terenie parku czeka na Państwa wiele atrakcji oraz różne elementy edukacyjne. Największą z nich jest 15 metrowa wieża widokowa, z doskonałym punktem obserwacyjnym. Dla najmłodszych przygotowano edukacyjny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, którego myślą przewodnią jest meteorologia. Najmłodsi znajdą w nim kolorowe pagórki o różnej wielkości, huśtawkę gniazdową, karuzelą, tyrolką, pierścień do balansowania z poręczą, tablice edukacyjne, tablice aktywności, wir wodny, urządzenia do pomiaru wiatru oraz z urządzenia z elementami do zabawy z dźwiękiem. Na terenie parku znajduje się ogród geologiczny z kamiennymi głazami, ogród meteorologiczny, sztuczna pasieka z ulami czy ogród roślin ozdobnych. Są też strefy: słuchu, wzroku, zapachu, smaku i dotyku. Można tu również przespacerować się ścieżką zapobiegania niskiej emisji z 23 tablicami edukacyjnymi. Na każdej z nich znajdują się informacje dotyczące niskiej emisji oraz kody QR, odsyłające czytelnika do ogólnodostępnych stron internetowych z dodatkowymi informacjami na dany temat. Osoby korzystające z parku poszerzają swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania niskiej emisji. Dzięki powstaniu Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej, gminę Psary i samo centrum odwiedzają nie tylko mieszkańcy gminy, ale również gmin i miast ościennych.

Koszt inwestycji wyniósł 3 923 772,01 zł, z czego aż 95% stanowiły pozyskane dotacje – 2 536 085,73 zł ze środków unijnych w ramach RPO WSL oraz 1 205 373,75 zł zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Rzut z lotu ptaka na teren parku. W centrum znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz ścieżka niskiej emisji. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Widok z lotu ptaka. Na pierwszym planie wejście do centrum oraz początek ścieżki. W tle wieża widokowa, domy mieszkalne oraz w horyzont przedstawiający Grodziec, Będzin i Sosnowiec. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Widok z lotu ptaka. Na pierwszym planie ścieżka niskiej emisji. W centrum znajduje się wieża widokowa. Po lewej stronie ławki, a po prawej domy mieszkalne. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego. Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Na pierwszym planie plac zabaw dla dzieci oraz wieża widokowa. W tle oraz po lewej stronie jesienne drzewa. Fotografia ze zbiorów Zgłaszającego.