Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku-Kłokocinie

Widok z dalszej perspektywy na Centrum Aktywności Lokalnej w Kłokocinie – dwa drewniane wkomponowane w otoczenie budynki z siedziskami na zewnątrz na tle zieleni i błękitnego nieba.
Centrum Aktywności Lokalnej to projekt, którego celem było stworzenie przestrzeni sCALającej życie mieszkańców dzielnicy i umożliwiającej im integrację. Miejsce dostępne dla każdego, "na wyciągnięcie ręki", zachęcające do tego, by ludzie wyszli z domów, chcieli ze sobą przebywać i wzmacniać więzi. Rybnik jest miastem bardzo zróżnicowanym. Zarówno pod względem charakterystyki zabudowy jak i zjawisk społecznych i funkcjonalno-przestrzennych, świadczących o jakości życia mieszkańców. W odpowiedzi na pojawiające się negatywne zjawiska społeczne, potrzebę stworzenia przestrzeni dla wszelkich aktywności kulturalno – sportowych, dla integracji społeczeństwa - osób i rodzin z różnych środowisk a także znalezienie miejsca, które świadczyłoby o przynależności danej dzielnicy do miasta i było jej swego rodzaju symbolem, powstał pomysł stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej. Idea: Bryła budynku oparta jest na planie prostokąta ze skręconą płaszczyzną dachu. Spełnia on także funkcję użytkową poprzez zaprojektowane na nim siedziska wykorzystywane zarówno w czasie plenerowych wydarzeń jako trybuny, jak i w trakcie codziennego użytkowania jako miejsce odpoczynku. Kontekst miejsca: pozioma krawędź dachu elewacji z jednej strony obiektu nawiązuje do zabudowy z płaskimi dachami, podczas gdy uzyskany poprzez skręcenie bryły skos - z budynkami, które mają dachy spadziste. Także i tym sposobem budynek ma "wtapiać się" w otoczenie. Możliwość swobodnego kształtowania brył, a także wzajemnego ustawienia obiektów względem siebie przy jednoczesnym utrzymaniu charakteru i wyrazu pokazuje uniwersalność projektu i możliwość jego adaptacji w każdej lokalizacji.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Widok z dalszej perspektywy na Centrum Aktywności Lokalnej w Kłokocinie – dwa drewniane wkomponowane w otoczenie budynki z siedziskami na zewnątrz na tle zieleni i błękitnego nieba. Widok z bliskiej perspektywy na drewnianą wiatę Centrum Aktywności Lokalnej w Kłokocinie na tle drugiego budynku kompleksu, zieleni i błękitnego nieba. Widok z góry na nowoczesną i funkcjonalną zabudowę Centrum Aktywności Lokalnej wkomponowanego w zabudowania i krajobraz dzielnicy Kłokocin. Wnętrze Centrum Aktywności Lokalnej w Kłokocinie – sala spotkań z ułożonymi konferencyjnie krzesłami – wykończone drewnem ściany i sufit, podłoga z dużych szarych kafelek, przeszklone wejście do obiektu.