Modernizacja miejskiego Zalewu Sosina w Jaworznie

Widok Zalewu Sosina z lotu ptaka. Niebiesko - zielona woda zbiornika spowita w porannej mgle. Zacumowane na niej trzy białe żaglówki. Z lewej strony, pośród drzew widoczny kawałek drogi pieszo - rowerowej, która okala cały zbiornik. Na tafli wody, przy brzegu zamontowane drewniane pomosty dla wędkarzy. W tle panorama miasta.
Prace modernizacyjne na terenie Zalewu Sosina polegały na przywróceniu wartości przyrodniczych i użytkowych miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie. W ramach projektu wykonano rekultywację akwenu wodnego wraz z przywróceniem właściwych funkcji przyrodniczych i rozwojem terenów zielonych wokół zbiornika oraz przywróceniem właściwości użytkowych zdegradowanych terenów wokół. W ramach zadania wykonano nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Miejsce zostało podzielone na strefy umożliwiające komfortowy i bezpieczny wypoczynek dla osób w różnym wieku. Na pływających kąpieliskach podczas wakacji zapewniona jest opieka ratownika. Oświetlona ścieżka pieszo-rowerowo - rolkowa sprawia, że z obiektu można korzystać o każdej porze roku i dnia. Rozbudowa infrastruktury nad Zalewem sprawiła, że Sosina stała się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem. W ramach rekultywacji Zalewu Sosina: przywrócono wartości biologiczne, wykonano kanalizację sanitarną, instalację służącą do przerzutu wody z kanału centralnego do zbiornika Sosina, przepompowanię wody ze zbiornika Sosina do potoku Kozi Bród oraz odmulenie części użytkowych zbiornika, - odtworzono szuwarowiska i zamontowano pomosty pływające dla wędkarzy, wzdłuż zbiornika wykonano trasę pieszo-rowerowo-rolkarską i ścieżkę edukacyjno-dydaktyczną, powstały małe, nieodpłatne punkty użyteczności publicznej: sezonowe prysznice, toalety, przebieralnie, stworzono strefę sportu i rekreacji, na której powstały boiska do koszykówki i siatkówki, plac zabaw i siłownia pod chmurką, wykonano "zielone" miejsca parkingowe.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Widok Zalewu Sosina z lotu ptaka. Niebiesko - zielona woda zbiornika spowita w porannej mgle. Zacumowane na niej trzy białe żaglówki. Z lewej strony, pośród drzew widoczny kawałek drogi pieszo - rowerowej, która okala cały zbiornik. Na tafli wody, przy brzegu zamontowane drewniane pomosty dla wędkarzy. W tle panorama miasta. Widok z lotu ptaka części niebiesko – zielonej wody zalewu wraz z umieszczonym na nim drewnianym pomostem dla wędkarzy. Po lewej stronie zdjęcia widoczny las z kawałkiem drogi pieszo - rowerowej. Widok z lotu ptaka na pływające na niebiesko - zielonej wodzie drewniane kładki, układające się w cztery kwadraty. Widoczna również strefa rekreacyjna z usytuowanym na piaszczystym podłożu placem zabaw oraz boiskiem do koszykówki z poliuretanowym podłożem w pomarańczowo – zielonym kolorze. W tle widoczny parking dla samochodów i pobliski las. Widok z lotu ptaka na cały teren Zalewu Sosina. W środkowej części zdjęcia zbiornik z w kształcie przekręconej litery L z wyspą usytuowaną przy końcu zbiornika. Na około tereny zielone z lasem oraz wytyczoną asfaltową ścieżką pieszo – rowerową. W tle okoliczne lasy.