Multimedialna wystawa stała pn. Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej

Sala Czas konfliktów zbrojnych. Wnętrze sali utrzymane w tonie i ciemnych barwach. Ściany imitujące wnętrze bunkra. Na środku sali gablota z mapą wyświetlaną z rzutnika zainstalowanego na suficie. Na planszach informacje o Powstaniach Śląskich i Wielkim Kryzysie. W rogu sali manekin ubrany w strój wojskowy
Wystawa przedstawia rozwój wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, innowacyjności oraz zasad funkcjonowania gospodarki w okresie od paeolitu do czasów współczesnych, równocześnie podkreślając wartość pracy i edukacji w życiu człowieka na przykładzie bohaterów - Karola Goduli i Joanny Gryzik - twórców rozwoju przemysłu Rudzie Śląskiej XIX wieku. Ekspozycja powstała w pomieszczeniach opuszczonego budynku komisariatu, który został zaadaptowany na sale muzealne, rozbudowując istniejące obok Muzeum. Ukoronowaniem rewitalizacji i rozbudowy muzeum jest niniejsza wystawa, skierowana dla wszystkich grup wiekowych, ma uczyć-bawiąc, wykorzystując elementy multimedialne, sensoryczne, jak i gry. Oferta muzeum, dzięki realizacji wystawy, stała się bardzo nowoczesna i atrakcyjna. Wprowadzono, nieobecne tu wcześniej, elementy mulitimedialne - filmy, ekrany dotykowe, głośniki punktowe - wielowątkowo łącząc prezentację oryginalnych eksponatów na tle rekonstruujących przeszłość Rudy Śląskiej elementów scenografii - chaty średniowiecznej czy studni, uzupełnione przez elementy filmów – jak film pokazujący rekonstrukcję wydarzeń z życia Karola Goduli, aż po sprowadzenie zwiedzających do interakcji - poprzez wybicie własnej monety lub zachętę do samodzielnego wysuwania eksponatów z magazynujących je nowoczesnych i niebanalnych gablot. Dzięki projektorowi wyświetlanemu na szybie, zwizualizowano ducha Karola Goduli, przemawiającego na tle zrekonstruowanego pokoju pałacu. Monochromatyczna i stonowana oprawa wystawy ma na celu skierować uwagę zwiedzających na eksponaty i zrekonstruowane elementy scenograficzne. Treść wystawy jest przystępna również dla osób spoza Rudy Śląskiej i spoza Śląska, w sposób uniwersalny przedstawiając ewolucję ekonomii i pieniądza na tle rozwoju historycznego miasta.

W dniu 2 października 2021 r.  Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej zostało ponownie otwarte po dokonaniu jego modernizacji i rozbudowy w formie adaptacji byłego komisariatu na dodatkowe sale muzealne. Modernizacja trwała od 2017 r. . Wyremontowano cały budynek oraz jego otoczenie. W ramach inwestycji zaadaptowano i przebudowano pomieszczenia po byłym komisariacie policji i zbudowano dodatkową klatkę schodową wraz z windą - wnętrze dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki tym wszystkim pracom obiekt zyskał ok. 900 metrów kwadratowych przestrzeni, co w sumie daje do dyspozycji muzealników ok. 1430 metrów kwadratowych. Wystawa stała „Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej” jest ukoronowaniem tej inwestycji. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Sala Czas industrializacji. Postać Karola Goduli, górnośląskiego przedsiębiorcy, w skali 1:1 wyświetlana z rzutnika na przezroczystą taflę, dająca wrażenie jakby sylwetka stała na podłodze ze zwiedzającymi. Ciemne tło sali podkreśla eksponaty i tablice informacyjne. Na suficie instalacja kół zębatych. Na pierwszym planie makieta dworca kolejowego z kolejką Sala Czas wymiany towarowej. Modele dłoni symbolizujące wymianę barterową. Na pierwszym planie stanowisko wybijania pamiątkowej monety z wystaw Na pierwszym planie wózek z węglem i narzędzia górnicze. W tle wielkoformatowa plansza ze zdjęciem chodnika kopalni z łukowym stropem. Sala Czas konfliktów zbrojnych. Wnętrze sali utrzymane w tonie i ciemnych barwach. Ściany imitujące wnętrze bunkra. Na środku sali gablota z mapą wyświetlaną z rzutnika zainstalowanego na suficie. Na planszach informacje o Powstaniach Śląskich i Wielkim Kryzysie. W rogu sali manekin ubrany w strój wojskowy