Budowa przedszkola i żłobka w Siewierzu

Na pierwszym planie jest cały budynek. Przed budynkiem znajduje się parking. Dach obiektu pokryty jest ogniwami fotowoltaicznymi.
Celem projektu było zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Siewierz podnosząc jednocześnie jakość oraz standard edukacji najmłodszych dzieci w gminie. Budowa nowoczesnej placówki wychowania przedszkolnego oraz pierwszego żłobka gminnego przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Siewierzu to przedsięwzięcie, które miało szczególne znaczenie dla mieszkańców Gminy Siewierz. Zamierzeniem inwestycyjnym było zapewnienie dostępu do edukacji najmłodszych mieszkańców, także dla z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami oraz podniesienie walorów użytkowych obszaru inwestycji i sąsiedztwa. Planowane roboty miały na celu podniesienie atrakcyjności Gminy Siewierz oraz poprawę warunków życia mieszkańców, zwłaszcza rodzin z dziećmi, poprzez dostępność do przedszkola. Budynek zaprojektowano jako prosty obiekt w nowoczesnym stylu. Jako obiekt budowlany stanowi on jedną całość, natomiast funkcjonalnie podzielony jest na część przedszkolną i żłobek. Powierzchnia użytkowa przedszkola wynosi 3062,9 m2, natomiast powierzchnia użytkowa żłobka to 165,5m2. Plac zabaw ma powierzchnię 992m2, a zewnętrzny ogród sensoryczny 39 m2. Przedszkole może przyjąć prawie 200 dzieci natomiast żłobek może pomieścić w chwili obecnej 20 dzieci. W przedszkolu znajduje się osiem przestronnych sal dydaktycznych, sale do leżakowania, salę korekcyjną i rytmiczną, salę integracji sensorycznej, salę audytoryjną , kuchnię, jadalnię oraz przestronną salę zabaw.
Na realizację inwestycji Gmina Siewierz otrzymała wsparcie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020, dotację celową ze środków GZM oraz z Programu Maluch+ 2020. Publiczne Przedszkole oraz Gminny Żłobek w Siewierzu rozpoczęły funkcjonowanie 1 września 2021 roku.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Na zdjęciu znajduje się sala zabaw wraz z wyposażeniem. Ściany i podłogi są w jasnej kolorystyce. Siedziska dla dzieci i regały na zabawki są kolorowe. Na zdjęciu jest sala zabaw. Ściana na wprost jest cała przeszklona. Za nią jest plac zabaw. W sali są kolorowe pomoce dydaktyczne - tor przeszkód, ścianki do manipulacji dłońmi oraz suchy basen z piłkami. Na pierwszym planie jest cały budynek. Przed budynkiem znajduje się parking. Dach obiektu pokryty jest ogniwami fotowoltaicznymi. Na pierwszym planie znajduje się cały obiekt z lotu ptaka, otoczony zielenią i zabudową mieszkaniową jednorodzinną.