Budowa tężni solankowej w Lesie Komunalnym w Gliwicach

Plac przed tężnią solankową w Gliwicach. Zdjęcie wykonano po zmroku, przy sztucznym oświetleniu. Na pierwszym planie widoczna alejka z kostki brukowej z przystrzyżonym trawnikiem, elementami małej architektury oraz bryłą tężni, składająca się z drewnianej konstrukcji z pergoli, której boki tworzą pionowe i skośne drewniane belki. Tężnia usytuowana jest na utwardzonej nawierzchni i jest podświetlona podwieszonymi do pergoli lampami, emitującymi ciepły kolor światła. Wewnątrz konstrukcji widoczne
Budowę tężni solankowej w lesie komunalnym w Gliwicach ukończono w maju 2020 r. Inwestorem był Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach. Drewniana konstrukcja z ozdobnych pergoli, wraz z ustawionymi w rzędzie ławeczkami tworzy funkcjonalną przestrzeń rekreacyjną. Częściowe zadaszenie tężni sprawia, że solanka znajdująca się wewnątrz nie zostaje rozrzedzana przez deszczówkę. Tuż obok powstała strefa relaksu, z leżakami, ławkami, nowoczesnymi latarniami oraz kolorową roślinnością. Teren wokół tężni został ogrodzony i oświetlony, a ścieżki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tężnia dzięki cennym składnikom zawartym w 8% roztworze solanki ma dobroczynny wpływ na zdrowie człowieka. Pod wpływem słońca jak i wiatru wytwarzany jest leczniczy aerozol. Konstrukcja z drewna modrzewiowego liczy 13,40 m (szer.) x 39,80 m (dł.) x 7,75 m (wys.), a powierzchnia wypełnienia konstrukcji tężni wiązkami krzewów tarniny wynosi 353,19 m2. Cała zaś powierzchnia zagospodarowania terenu to 3131,50 m2. Nawierzchnię ciągów pieszych wykonano z płyt granitowych i kostki brukowej. Dotychczasowy, całkowity koszt wyniósł 3 432 612,88 zł. Szczegółowy zakres robót: - wykonanie robót ziemnych wraz z wymianą oraz stabilizacją gruntu; - misa betonowa tężni; - wykonanie konstrukcji drewnianej; - wykonanie nawierzchni; - zagospodarowanie terenu oraz dostawa i montaż elementów małej architektury; - wykonanie ogrodzenia terenu; - wykonanie przyłącza wody i przyłącza energii elektrycznej; - wykonanie instalacji wod-kan i instalacji elektrycznej; - wykonanie instalacji rozprowadzania solanki wraz z automatyką; - wykonanie iluminacji obiektu i oświetlenia terenu.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych oddał wyjątkowy obiekt do użytku mieszkańców. Wybudowana w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej tężnia solankowa nie tylko cieszy oczy, ale przede wszystkim ma pozytywny wpływ dla zdrowia. O ile nie ma przeciwwskazań lekarskich przebywanie w pobliżu tężni, podobnie jak nadmorskie spacery, doskonale działa na drogi oddechowe. Zalecany czas inhalacji powinien wynosić nie więcej niż 40 minut.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Plac przed tężnią solankową w Gliwicach. Zdjęcie wykonano po zmroku, przy sztucznym oświetleniu. Na pierwszym planie widoczna alejka z kostki brukowej z przystrzyżonym trawnikiem, elementami małej architektury oraz bryłą tężni, składająca się z drewnianej konstrukcji z pergoli, której boki tworzą pionowe i skośne drewniane belki. Tężnia usytuowana jest na utwardzonej nawierzchni i jest podświetlona podwieszonymi do pergoli lampami, emitującymi ciepły kolor światła. Wewnątrz konstrukcji widoczne  Teren rekreacyjny wokół tężni solankowej w Gliwicach z lotu ptaka. Zdjęcie wykonano zimą, przy sztucznym oświetleniu. W centralnym punkcie widoczna bryła tężni, składająca się z drewnianej konstrukcji z pergoli. Wokół rozpościera się teren rekreacyjny, z drewnianymi leżankami oraz oświetlającymi teren ciepłym światłem latarniami. Alejki i trawnik są przysypane śniegiem. Dookoła skwerku rozpościerają się pozbawione liści drzewa. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego. Plac przed tężnią solankową w Gliwicach. Na pierwszym planie widoczna alejka z kostki brukowej z przystrzyżonym trawnikiem oraz elementami oświetlenia o nowoczesnym, smukłym kształcie. W głębi widoczna bryła tężni, składająca się z drewnianej konstrukcji z pergoli, której boki tworzą pionowe i skośne drewniane belki. Tężnia usytuowana jest na utwardzonej nawierzchni. W oddali widać drzewa parku. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego Teren rekreacyjny wokół tężni solankowej w Gliwicach z lotu ptaka. W centralnym punkcie widoczna bryła tężni, składająca się z drewnianej konstrukcji z pergoli. Wokół rozpościera się teren rekreacyjny, z drewnianymi leżankami, usytuowanymi na przystrzyżonym trawniku, oraz przecinające się cztery alejki z kostki brukowej. Dookoła skwerku rozpościera się las. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego.