Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej

Nocne zdjęcie wykonane z drona ukazujące zrewitalizowaną kolonię robotniczą Hugon oraz tereny wokół, w tym Planty obejmujące m.in. plac zabaw, wybieg dla psów, bieżnię.
Przedmiotem projektu była rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja. Projekt miał na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren. Projekt obejmował rewitalizację 8 budynków mieszkalnych oraz przestrzeni publicznej przylegającej do osiedla. Projekt przyczynił się do poprawy estetyki, poprawy bezpieczeństwa na tym terenie, a także do przeciwdziałania nierównościom i wykluczeniu społecznemu. W 2020 roku część projektu została zgłoszona do Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Nocne zdjęcie wykonane z drona ukazujące zrewitalizowaną kolonię robotniczą Hugon oraz tereny wokół, w tym Planty obejmujące m.in. plac zabaw, wybieg dla psów, bieżnię. Nocne zdjęcie wykonane z drona obejmujące Planty z bieżnią, placem zabaw, siłownią. Na drugim planie znajduje się 8 odrestaurowanych kolonii robotniczej Hugon. Zdjęcie wykonane z drona, obejmujące 5 zrewitalizowanych budynków kolonii robotniczej Hugon wraz z terenem wokół na którym znajduje się m.in. parking. Na drugim planie budynki mieszkalne w Rojcy. Zdjęcie wykonane z drona przedstawiające Planty z m.in. bieżnią lekkoatletyczną, siłownią, placem zabaw. Na drugim planie budynki mieszkalne w Rojcy oraz cmentarz parafialny.