Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Dworcowej w Katowicach, na odcinku od skrzyżowania ul. Św. Jana i ul. Dworcowej do skrzyżowania ul. Mielęckiego i ul. Mariackiej

Nocny widok podświetlonej fontanny tryskającej wodą. Przy fontannie puste ławki i siedziska. W tle podświetlony ogródek letni z parasolami, podświetlone drzewa oraz fasady budynków północnej pierzei ul. Dworcowej.
Celem przebudowy ulicy Dworcowej było stworzenie salonu miasta - miejsca spotkań i średniej wielkości wydarzeń kulturalnych. Sposób kształtowania przestrzeni placu podkreśla charakter rewaloryzowanych historycznych obiektów w południowej oraz północnej pierzei ul. Dworcowej, co daje idealną bazę dla powstania eleganckich restauracji, kawiarni, butików, hoteli czy biur korzystnie oddziaływających na odbiór nowej przestrzeni publicznej miasta. Nowe zagospodarowanie ulicy Dworcowej sprawiło, że została ona zamknięta dla ruchu samochodowego i stała się Placem Dworcowym, przeznaczonym dla ruchu pieszego. Ze względu na kształt Placu Dworcowego oraz artykulację zabudowy tworzącej pierzeje południową i północną, przestrzeń została ukształtowana jako „wieloplacowa”. Głównym punktem jest Plac Centralny przeznaczony jako miejsce spotkań oraz wydarzeń kulturalnych średniej wielkości np. koncertów muzyki poważnej, ulicznych sztuk teatralnych. Obok Placu Centralnego powstał mniejszy plac z fontanną, wydzielony wysokimi trawami ozdobnymi - enklawa spokoju w samym sercu gwarnego śródmieścia. We wschodniej części na wspólnej posadzce wydzielone blokami zieleni zostały, cztery mniejsze place, na głównym ciągu pieszym przebiegającym wzdłuż północnej pierzei placu. Są to otwarcia widokowe na zabytkowe elewacje obiektów Starego Dworca. Dodatkowym walorem przestrzeni jest zastosowanie odzyskanego starego bruku spójnego z historią tego miejsca. Elementami małej architektury oraz zielenią wyznaczono trakt dopuszczający ruch pojazdów uprzywilejowanych (np.: straż pożarna, pogotowie, śmieciarki) do połączenia z ul. Tylną Mariacką, Mariacką i Mielęckiego.


Zakres rzeczowy przebudowy obejmował:
1) Wymianę posadzki i podbudowy;
2) Usunięcie istniejących drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia;
3) Rozbiórkę: - istniejącej podziemnej stacji transformatorowej; - podziemnego budynku szaletu miejskiego;
4) Budowę nowej naziemnej stacji transformatorowej i fontanny wraz z komorą techniczną;
5) Małą architekturę;
6) Korektę rozwiązań drogowych i przebiegu ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Św. Jana;
7) Zmianę organizacji ruchu wraz ze zmianą ilości i lokalizacji miejsc postojowych;
8) Budowę, przełożenie i zabezpieczenie podziemnej infrastruktury;
9) Inne niezbędne roboty i usługi towarzyszące.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Widok ul. Dworcowej od ul. Mielęckiego w kierunku ul. Św. Jana.Środkowa część nawierzchni wykonana z wykorzystaniem starego bruku, na której zlokalizowano siedziska metalowo - drewniane w kształcie prostopadłościanów. Po prawej stronie ledowe latarnie w kształcie odwroconej litery L. Lewa strona zdjęcia ukazuje drzewa oraz spacerujących ludzi. Nocny widok ul. Dworcowej od ul. Mielęckiego w kierunku ul. Św. Jana . Podświetlone fasady budynków oraz podświetlone nowe drzewa. Świecące latarnie ledowe. Po lewej stronie osoba jadąca na skuterze. W oddali spacerujący ludzie. Nocny widok podświetlonej fontanny tryskającej wodą. Przy fontannie puste ławki i siedziska. W tle podświetlony ogródek letni z parasolami, podświetlone drzewa oraz fasady budynków północnej pierzei ul. Dworcowej. Na pierwszym planie rozmawiające kobiety. W tle ogródek letni lokalnej restauracji, fasady budynków południowej pierzei ul. Dworcowej w tym Starego Dworca, siedziska i drzewa.