Rewitalizacja kamienicy na Centrum Edukacji Ekologicznej oraz siedzibę wydziałów Urzędu Miejskiego w Skoczowie

Wyremontowana kamienica od strony zabytkowego Rynku – na pierwszym planie widoczna fontanna z rzeźbą Jonasza siedzącego na rybie i trzymającego nad głową muszlę.
Inwestycja przy ul. Rynek 3 objęła adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na Centrum Edukacji Ekologicznej oraz siedzibę wydziałów Urzędu Miejskiego w Skoczowie. To część projektu pn. Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów, który realizowany był ze wsparciem RPO WSL 2014-2020. Celem Centrum Edukacji Ekologicznej jest upowszechnienie edukacji ekologicznej prowadzonej blisko miejsca zamieszkania. Po zakończeniu prac budynek ma 4 kondygnacje z częściowym podpiwniczeniem. Jest wyposażony w windę i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pełni dwie funkcje użytkowe. Pierwsza to Centrum Edukacji Ekologicznej, druga to biura przeznaczone dla Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku to 1 409,96m2. Centrum Edukacji Ekologicznej z salami ekspozycyjnymi, salami do zajęć warsztatowych oraz pomieszczeniami biurowymi i technicznymi zajmuje parter oraz I piętro. W Centrum można zapoznać się z bogactwem fauny i flory z terenu Gminy Skoczów. Podzielone jest na 9 sal tematycznych: Flora I, Flora II, Woda, Powietrze, Wiem co jem, Ryby, Płazy i Gady, Ptaki, Drzewa i wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Biura Urzędu Miejskiego usytuowano na II piętrze i na poddaszu. Tu też znajduje się nowa sala sesyjna. W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Zagospodarowanie terenu wokół budynku objęło przebudowę ogrodzenia, wykonanie 5 miejsc parkingowych oraz wykonanie ogrodu deszczowego, nasadzenie roślinności niskiej: traw, bylin, krzewów, zlokalizowanie elementów małej architektury (ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci, lampy).

Kamienica pod numerem 3 usytuowana w zachodniej pierzei rynkowej, stanowi element staromiejskiego układu urbanistycznego Skoczowa wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją nr A-389/81. Ze względu na indywidulane walory zabytkowe obiekt ujęty jest w wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków. Przed realizacją inwestycji kamienica była nieogrzewanym i nieużytkowanym pustostanem w bardzo złym stanie technicznym. Wcześniej pełniła funkcję budynku wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze. Przed realizacją projektu miała 3 kondygnacje nadziemne (parter, I piętro, II piętro oraz poddasze nieużytkowe). Po remoncie znajdujące się w budynku atrium, w którym usytuowano szyb windy zostało przedszkolne świetlikami. Stropy położone po bokach szybu windy zostały wykonane z paneli szklanych, a na ścianach wykonano ogród wertykalny.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Wyremontowana kamienica od strony zabytkowego Rynku – na pierwszym planie widoczna fontanna z rzeźbą Jonasza siedzącego na rybie i trzymającego nad głową muszlę. Sala Powietrze w Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie. Korytarz na pierwszym piętrze kamienicy z windą, ścianą z roślinami i pojemnikami do segregacji śmieci. Sala sesyjna na ostatnim piętrze kamienicy przy Rynku 3.