Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

Ceglany budynek instytucji łączący styl industrialny i nowoczesny. Na drugim planie znajduje się 33 metrowy Pomnik-Krzyż.
Celem przebudowy było dostosowanie budynku do nowej funkcji muzealno-wystawienniczej. Ekspozycja jest poświęcona strajkowi w kopalni "Wujek" w grudniu 1981 r. oraz oporowi Polaków wobec systemu komunistycznego w latach 80. XX wieku. Jednym z eksponatów prezentowanych na wystawie stałej jest czołg T-55 - tego typu czołgi brały udział w pacyfikacji strajku w kopalni „Wujek” – 16 grudnia 1981 r. Wyeksponowana została rampa, z której 16 grudnia 1981 r. pluton specjalny ZOMO oddał strzały w kierunku strajkujących górników. Odtworzono ceglaną elewację budynku. Wykonano szereg prac polegających na pełnym przystosowaniu instytucji do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Dostęp dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z poziomu terenu, drzwi wejściowe pozbawione progów. Zastosowanie windy osobowej. W recepcji zamontowano stanowisko interaktywne z treścią prezentacji filmowej wprowadzającej do wystawy osoby niepełnosprawne. Występuje w niej przewodnik, który za pomocą polskiego języka migowego (PJM) opowiada gościom jak zwiedzać wystawę. Zamontowano: plakietki z kodem QR prowadzącym do nagrania wideo z tłumaczeniem w polskim języku migowym (PJM), z jednoczesną audio deskrypcją warstwy dźwiękowej widowiska, pętle indukcyjne, emitujące ścieżkę dźwiękową danego widowiska, jako wspólny dźwięk scalony z wszystkich kanałów, tablice tyflograficzne z treścią mowy narratora zapisaną alfabetem Braille’a. W otwartych gablotach zgrupowano obiekty, które zwiedzający mogą wziąć do ręki: hełmy MO, pałki milicyjne. Sala konferencyjna została wyposażona w składaną rampę dla wózków inwalidzkich. W interfejsach multimediów i grafikach zastosowano duże liternictwo w mocno kontrastowych kolorach. Istnieje możliwość płynnego przełączenia do trybu przyjaznego dla osób autystycznych.

Budynek ceglany w stylu historyzmu, wzniesiony został między 1901 a 1903 rokiem. Był częścią zakładu przemysłowego – kopalni węgla „Oheim” (od 1922 r. – „Wujek”) i pełnił funkcję magazynową (paliwa, odzież robocza). Zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim oraz dokumentacją projektową wykonano szereg prac izolacyjnych, przebudowę pomieszczeń oraz poddano renowacji elewację ceglaną - usunięto istniejącą warstwę ocieplenia płytami styropianowymi, odsolono i oczyszczono elewację usuwając zabrudzenia atmosferyczne, biologiczne, łaty cementowe oraz graffiti. Obiekt dostosowano do obowiązujących warunków ochrony p.poż. Usunięto istniejące ściany działowe, obniżono posadzkę w części pomieszczeń, zamurowano otwory drzwiowe oraz wykonano nowe ściany działowe. Wymieniono konstrukcję dachu, wykonano świetlik dachowy z profili aluminiowych oraz wykonano nową stolarkę okienną.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Życie w PRL. Na pierwszym planie na podłodze logo PZPR. Na ścianach przeskalowane fotografie przedstawiające kolejki i ZOMO. Ceglany budynek instytucji łączący styl industrialny i nowoczesny. Na drugim planie znajduje się 33 metrowy Pomnik-Krzyż. Ambulatorium. Ramy łóżek szpitalnych z zawieszonymi kartami choroby. Nad łóżkami wiszą portrety dziewięciu ofiar pacyfikacji. Dwa piętra wystawy połączone są świetlikiem. Z sufitu zwisają łańcuchy z białymi kartami z nazwiskami ofiar totalitaryzmu.