Rewitalizacja dworca kolejowego w Żorach i otaczającej go przestrzeni

Budynek dworca PKP w Żorach. Zdjęcie zrobione w nocy od frontu budynku. Na pierwszym planie latarnie oświetlające budynek i wejście na Dworzec.
Od września 2021 roku dworzec kolejowy w Żorach działa w kompleksowo wyremontowanym, historycznym budynku. Budynek ten został nie tylko kompleksowo zrewitalizowany, ale też przystosowany do pełnienia nowych funkcji, tak by w pełni wykorzystać jego potencjał i dopasować go do potrzeb podróżujących oraz innych mieszkańców. W obiekcie o wyjątkowej architekturze realizowane są cele społeczne. Stał on się siedzibą Centrum Integracji Społecznej, a już niebawem swoją działalność rozpocznie w nim także świetlica dla matek z małymi dziećmi i osób starszych zaangażowanych w opiekę, Centrum Aktywności Lokalnej i harcówka. W zmodernizowanym budynku urządzono także biura i wielofunkcyjne sale. Zaplanowano także miejsce na klub malucha oraz punkt gastronomiczny, który z jednej strony zapewni wyżywienie uczestnikom Centrum integracji Społecznej oraz będzie dla nich bazą dla treningów z zakresu samodzielności i rozszerzenia praktycznych umiejętności. Nie zapomniano oczywiście także o podstawowych funkcjach dworca kolejowego, takich jak poczekalnia czy toalety. Głównym założeniem podczas realizacji inwestycji było zastosowanie takich rozwiązań technicznych i technologicznych, dzięki którym powstanie wysokiej jakości infrastruktura, która będzie mogła być użytkowana przez długi czas, przy zachowaniu optymalnych kosztów. Oprócz samego budynku zadbano także o jego otoczenie; zamontowano nowe elementy małej architektury i oświetlenia terenu , a także wykonano nowe chodniki. Zarówno ta inwestycja, jak i cała polityka Miasta Żory wpisuje się w Strategię Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Inwestycji Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, której celem jest rozwój kapitału ludzkiego bazującego na spójności społeczno-gospodarczej.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Zdjęcie budynku Dworca Kolejowego w Żorach sprzed renowacji. Zdjęcie przedstawia na pierwszym planie tory kolejowe porośnięte trawą, następnie budynek dworca z napisem ŻORY, graffiti na całej elewacji. Okna bez szyb, zamiast nich tektura i wstawki z płyt. Budynek dworca PKP w Żorach. Zdjęcie zrobione w nocy od frontu budynku. Na pierwszym planie latarnie oświetlające budynek i wejście na Dworzec. Budynek dworca PKP w Żorach. Zdjęcie zrobione w nocy od frontu i z boku budynku wśród otaczających go jesiennych drzew. W tle budynek dworca z brązowej cegły i rozświetlone latarnie, oraz zaparkowane samochody Budynek dworca kolejowego w Żorach sprzed renowacji. Zdjęcie przedstawiające Dworzec Kolejowy w Żorach w czasie trwania prac remontowych z samochodem zbierającym gruz, dwoma robotnikami i składem piasku oraz materialami budowlanymi