Budynek Urzędu Gminy w Łękawicy

photo_125_1158.jpg photo_125_1158.jpg

Celem modernizacji budynku było rozbudowanie bazy administracyjno turystyczno- kulturalnej.
Zostały dobudowane dwa skrzydła od strony północnej i zachodniej. W parterze zaprojektowano nowe wejście wraz z platformą przychodową dla niepełnosprawnych. W istniejącym budynku zaprojektowano WC dla niepełnosprawnych. Całe skrzydło zaprojektowane na słupach żelbetowych. Skrzydło zachodnie zaprojektowano jako bazę turystyczną i pożarniczą.
Nowy Budynek Urzędu Gminy jest nowoczesny i funkcjonalny.

Dane techniczne obiektu:

1 Powierzchnia zabudowy – 501,5 m²

2. Powierzchnia użytkowa – 1059,5 m²

3, Powierzchnia pomocnicza – 57,4 m²

4. Powierzchnia całkowita 1340,2 m²

5. Kubatura – 5185,9 m²

Po wykonanej modernizacji budynek wygląda pięknie i nowocześnie z zewnątrz jest piękną ozdobą Gminy Łękawica.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_125_1158.jpg photo_125_1114.jpg photo_125_1115.jpg photo_125_1116.jpg photo_125_1113.jpg

Załączniki
rzut parteru [PDF 527,8kB]
przekrój A-A [PDF 323,1kB]
przekrój C-C [PDF 757,2kB]