Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie

 Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie

Celem realizacji projektu było stworzenie możliwości technicznych dla zintegrowania działań w zakresie funkcjonowania systemu transportu komunikacji publicznej na terenie miasta Cieszyna i powiatu cieszyńskiego oraz zwiększenie udziału transportu publicznego w realizowanych podróżach indywidualnych.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie został oddany do użytkowania dnia 27 kwietnia 2018 r. W jego skład wchodzą: przebudowany i wyremontowany budynek starego dworca kolejowego w Cieszynie, nowo wybudowany parterowy budynek w którym zlokalizowane zostały wszystkie funkcje związane z obsługą podróżnych oraz płyta i zadaszenie peronów dworca autobusowego komunikacji miejskiej, a także ponadlokalnej (8 stanowisk), miejsca postojowe dla samochodów osobowych, postój taxi oraz ścieżka rowerowa biegnącą po południowej stronie ul. Hajduka, wzdłuż chodnika dla pieszych. Zintegrowany węzeł przesiadkowy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W celu włączenia ruchu drogowego z węzła przesiadkowego w istniejącym układzie drogowym miasta została przebudowana zachodnia część ul. Hajduka oraz dokonana przebudowa skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej w formie ronda. Obszar węzła przesiadkowego został wzbogacony zaprojektowaną formą zieleni.

Integralną część węzła przesiadkowego stanowi system dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP). System ten działa w oparciu o elektroniczne tablice informacyjne. Dodatkowo w holu budynku dworca, jak również na zewnątrz, w rejonie wjazdu na teren dworca, znajdują się tablice prezentujące odjazdy komunikacji ponadlokalnej i kolejowej. Na tablicach każdy rodzaj komunikacji oznaczony jest innym kolorem.

Informacje prezentowane na tablicach pochodzą z systemu zarządzania rozkładami jazdy (SZRJ). System posiada możliwość prezentacji informacji w trybie on-line (tryb rzeczywisty) dla przewoźników, którzy zastosują odpowiednie urządzenia techniczne.

Funkcjonalność tablic informacyjnych jest jedynie częścią wdrożonego SDIP. Generalnie system ten zarządza informacją i ją udostępnia pasażerom różnymi kanałami: aplikacja „myBus” na telefon z systemami Android i iOS, sieć Internet (dworzec.um.cieszyn.pl). Informacja dotyczy wszystkich przystanków na liniach, które przebiegają przez Dworzec Cieszyn, ale również całej komunikacji miejskiej.

Dodać należy, że w ramach opisanej wyżej inwestycji wdrożony został również system biletu elektronicznego (SBE) w komunikacji miejskiej oparty o kartę miejską, na której zapisywane są uprawnienia do ulg i bilety okresowe, a ze środków elektronicznej portmonetki można opłacać bilety jednorazowe. System umożliwia także dokonywanie płatności kartą bankową z funkcją płatniczą oraz telefonami z funkcją NFC.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie