Zagospodarowanie terenu w rejonie oczka wodnego w Knurowie

 Tereny rekreacyjne Tereny rekreacyjne

    PARK WYPOCZYNKOWO-TRANZYTOWY zaprojektowany został w najbardziej zurbanizowanej części miasta -  na niemal płaskim, nie zagospodarowanym terenie położonym pośród gęstej zabudowy wielorodzinnej (typowych bloków 5-cio kondygnacyjnych). Celem inwestycji jest:

 • uporządkowanie szlaków komunikacji pieszej i rowerowej - układ ścieżek i placów w sposób czytelny i uporządkowany rozgranicza poszczególne elementy programu parku - honorując istniejące od lat szlaki komunikacji pieszej.
 • urozmaicenie ciągów pieszych - alejki oświetlono lampami parkowymi, wysadzono zieleń wysoką i niską, wśród której ustawiono ławki. Główne skrzyżowanie ciągów komunikacyjnych w sposób naturalny wyznaczyły lokalizację placu wypoczynkowego.
 • stworzenie oazy zieleni wśród bloków i umożliwienie wypoczynku czynnego i biernego dla mieszkańców w różnym wieku -  zachowano istniejące świerki, wysadzono odpowiednio dobrane cenne gatunki drzew i krzewów, które pełnią funkcję kompozycyjną i izolacyjną, urządzono trawniki. Dla dzieci do 6 lat wybudowano plac zabaw. Dla młodzieży w zachodniej części parku zlokalizowano rolkowisko i plac do jazdy na rolkach i deskorolkach oraz tor terenowy o zróżnicowanej rzeźbie terenu do jazdy na rowerach górskich i BMX. Górka w okresie zimowym będzie służyć również saneczkarzom.

Do wypoczynku zaprasza plac wypoczynkowy z centralnie usytuowaną fontanną ( do realizacji w późniejszym terminie), ławkami i stolikami do gry w szachy w otoczeniu różanych krzewów.

Inwestycja odmieniła zaniedbany i niewykorzystany teren. Ułatwiła mieszkańcom komunikację, dając miejsce spacerów i  zabawy oraz możliwość obcowania z urządzoną, urozmaiconą zielenią parkową (wielogatunkowe obsadzenia roślinne stwarzające możliwości edukacyjno - przyrodnicze dla uczniów pobliskich szkół). Realizacja PARKU podniosła prestiż i estetykę najbardziej zaludnionej części Knurowa  - miasta dwóch kopalń, i choć położonego w pobliżu kompleksów leśnych, cierpiącego na brak terenów rekreacyjnych, zielonych, usytuowanych w pobliżu miejsca zamieszkania.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Tereny rekreacyjne Strefa rekreacji Teren wypoczynku Plac zabaw