Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach

Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach

Celem renowacji rynku było stworzenie wizytówki Gminy Włodowice, pięknego, nowoczesnego, bezpiecznego miejsca użyteczności publicznej dla naszych mieszkańców. Nowy rynek to jeden z zamiarów podniesienia atrakcyjności gminy dla naszych mieszkańców, turystów i inwestorów. Renowacja wpisuje się także w Jubileusz 800 -lecia Włodowic jaki obchodzimy w 2020 roku.   

Zagospodarowanie polegało przede wszystkim na budowie nowych nawierzchni utwardzonych, budowie wiat przystankowych z funkcją rekreacyjną, montaż elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni, budowie zdroju ulicznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach