Zagospodarowanie terenu przy gimnazjum w Marklowicach

 Zagospodarowanie terenu gimnazjum Zagospodarowanie terenu gimnazjum

Zagospodarowanie centrum gminy obejmuje przestrzeń otoczoną nowo-wybudowanym gimnazjum wraz z przylegającym zmodernizowanym boiskiem szkolnym, istniejącą – zmodernizowaną szkołą podstawową nr 1 oraz budynkiem komunalnym – „Grzonkowcem” – gruntownie wyremontowanym i zmodernizowanym. Obecnie budynek mieści na parterze aptekę i zakład fryzjerski oraz na piętrze Gminne Centrum Informacji – funkcjonalne i nowoczesne centrum dla osób poszukujących informacji dotyczących rynku pracy.  Nową jakość przestrzeni wprowadziła również kompleksowa modernizacja istniejącej szkoły podstawowej nr 1, nawiązującej obecną formą do przedwojennej a zarazem poprzez kolorystykę podkreślającą charakter i funkcję obiektu.  Wymienione budynki tworzą kompleks wokół nowej, zaprojektowanej i zagospodarowanej zielenią przestrzeni, okalającej boisko szkolne służące również mieszkańcom. Prezentowane boisko wyłożone jest sztuczną nawierzchnią i oświetlone, co umożliwia korzystanie z niego przez cały rok i do późnych godzin nocnych.  Przedstawione inwestycje miały na celu realizację podstawowych funkcji długo oczekiwanych przez mieszkańców oraz zrewitalizowanie  zaniedbanej i stworzenie nowej przestrzeni, która dotychczas stanowiła bezużyteczne i niezagospodarowane  „zaplecze” starego budynku „Grzonkowca”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Boisko Teren gminmazjum Parking Tereny sportowe gimnazjum Zagospodarowanie terenu gimnazjum