Zagospodarowanie terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu Zdroju

 Park Park

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego do celów edukacyjno-wypoczynkowych. Teren zlokalizowany jest w centrum miasta w pobliżu głównych dróg – ul. Cieszyńskiej
i ul. Kusocińskiego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszo-jezdnego ul. Kazimierza Wielkiego. Ideą i motywem przewodnim założenia został diament – węgiel w czystej postaci, który jest naturalnym bogactwem Jastrzębia-Zdroju. Zagospodarowanie ternu, podział nawierzchni oraz elementy małej architektury nawiązują do ostrych, szlifowanych krawędzi minerału. Najatrakcyjniejszym elementem przestrzeni są wodne instalacje edukacyjno-zabawowe – nawiązujące formą niecki oraz rysunkiem posadzki do rozszczepionego strumienia światła padającego na diament. Powyżej wodnych atrakcji znajduje się park widokowy – miejsca usytuowane na skarpie z kaskadowo „rozrzuconymi” siedziskami i widokiem na cały teren a przede wszystkim na zlokalizowaną poniżej sceną służącą różnym aktywnościom społecznym. W sąsiedztwie parku, na placu w kształcie ośmiokąta  znajduje się tężnia solankowa, a po drugiej stronie budynek technologiczny, który swoją charakterystyczną elewacją wpisuje się w całość  założenia.
W projektowany teren wkomponowane zostały ścieżki pieszo-rowerowe, zaś całość została zaprojektowana z materiałów, które mają przenikać się współgrać z otaczającą przyrodą.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Park Park Park Park Park Park Park Park