Zagospodarowanie Rynku w Bieruniu Starym

 Widok Rynku Widok Rynku

Rynek w Bieruniu położony jest w centrum  miasta . Zajmuje płaski , czworoboczny  teren o bokach 170m x 160m . Obecny układ urbanistyczny rynku , przyległych ulic , podziałów parcelacyjnych , pomimo licznych w przeszłości pożarów,  jest reminiscencją , średniowiecznej  struktury osadniczej . Układ urbanistyczny Bierunia Starego  wpisany jest do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego pod nr 731/66.

Dookoła rynku znajduje się zwarta zabudowa , pochodząca z połowy i końca XIX w. , a także z różnych okresów XX wieku .

Projekt zagospodarowania płyty rynku  wraz z przyległymi ulicami przewidział zmianę organizacji płyty rynku i podzielił rynek na  dwie  strefy  t.j. strefę  parkingową , a w miejscu odkrycia fundamentów historycznego budynku wagi miejskiej z przełomu XVIII i XIX wieku zaprojektowano zgodnie z założeniami zegar słoneczny oraz rząd słupków symbolizujących położenie tego budynku, druga strefa to strefa z funkcją  rekreacyjną  , z zielenią niską , trawnikami , otoczeniem pomnika oraz kolistym placem w części centralnej. Właśnie w tej strefie została umieszczona  studnia i utopiec z „troków" .Projekt studni miejskiej, którą usytuowano na miejscu pierwotnej studni, jest studnią na planie okręgu i nawiązuje do wyglądu z 1927 roku. Studnia nawiązuje więc do istniejącej przed wojną studni otoczonej słupkami (ogrodzeniem). Na granitowej płycie znajdują się jak dawniej dwie pompy żeliwne z podstawami na naczynia (wiadra, konewki) i odpływami nadmiaru wody. Przedstawienie różnych odmian wiązanego z wodą duszka - utopca, który cieszył się wielką popularnością w Bieruniu i okolicach, nawiązuje do starych podań.
Utopcowi z „troków" z ubrania kapie woda, która także bulgocze w misie.  Rynek otoczony jest pasażami pieszymi wraz z wydzielonymi pasami ograniczonego ruchu kołowego w celu zapewnienia dostawy towarów do sklepów oraz przejazdu dla służb specjalnych. Nawierzchnia rynku wykonana została z kostek granitowych i betonowych typu „starodruk”.

Dzięki tak wykonanej modernizacji, w  Bieruniu  powstał  nowoczesny rynek  nawiązujący do dawnego , historycznego charakteru.   Podstawowa funkcja rynku, tj. funkcja  wypoczynkowo – handlowa z możliwością organizowania okazjonalnych imprez,  została w pełni uzyskana. Wykonana  rewaloryzacja i rekompozycja istniejącej zieleni również nawiązuje do dawnego charakteru rynku.  Dodatkowym elementem  było przywrócenie przedwojennej formy architektonicznej pomnika poświęconego Powstańcom Śląskim.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Widok z wieży kościoła p.w. św. Bartłomieja Widok Rynku Wschodnia pierzeja Rynku Rynek - zegar słoneczny