Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Sośnicowicach

 Park Miejski Park Miejski

Realizacja obejmuje projekt zagospodarowania terenów pomiędzy OSIR a Gimnazjum w Sośnicowicach. Realizacja zakłada zagospodarowanie parku, w tym realizację stawu retencjonującego wody opadowe. W realizacji połączono ścieżką pieszą strefę parkową w sąsiedztwie gimnazjum i strefę sportową w rejonie boisk OsiR. Ścieżki piesze i pieszo-rowerowe są rozbudowane w stosunku do pierwotnego ich zarysu.

Realizacja Parku w Sośnicowicach znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Miejskiego Domu Seniora, w którym przebywa wiele osób starszych o ograniczonej zdolności poruszania się. Bardzo duże zróżnicowanie terenu osiąga w skrajnych punktach nawet 10 metrów różnicy. Teren parku w wielu miejscach jest pagórkowaty i atrakcyjny krajobrazowo. Sposób kształtowania parku i kierunku przebiegu ścieżek  był realizowany w sposób naturalny z dostosowaniem do krajobrazu i naturalnej rzeźby terenu właśnie w celu zapewnienia dostępu do większości atrakcji parku bez stopni. Celem projektu i realizacji było stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla rodzin z dziećmi w sąsiedztwie istniejącego orlika. Strefa „Rodzinna” zapewnia: korty tenisowe, plac zabaw wraz urządzeniami wodnymi, wyznaczone miejsce na grillowanie. Strefa rekreacji aktywnej z widokiem na boisko wyposażona w skatepark, plac do jazdy na rolkach, siłownie na świeżym powietrzu (część inwestycji (etapy I-III) były zakończone i zgłoszone do konkursu w 2018.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Park Miejski Park Miejski Park Miejski Park Miejski Park Miejski Park Miejski Park Miejski Park Miejski