Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach

 Park Chrobrego Park Chrobrego

Głównym celem realizacji było uzyskanie najlepszego rozwiązania zagospodarowania przestrzeni Parku Chrobrego, optymalnego efektu gospodarki istniejącą i projektowaną roślinnością oraz wyposażenie go przy zachowaniu historycznego charakteru oraz zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głównymi założeniami projektowymi była:
- ochrona wartości historycznych tj. układ komunikacyjny, stary drzewostan, otwarcia widokowe oraz polany,
- wprowadzenie do parku funkcji sportowej i rekreacyjnej,
- wprowadzenie wysokiej jakości małej architektury i wyposażenia,
- zwiększenie bioróżnorodności parku poprzez wzbogacenie roślinności parku o różne gatunki drzew, krzewów i bylin, wprowadzenie hoteli dla owadów, domków dla ptaków i nietoperzy.

Zagospodarowanie terenu parku obejmowało przede wszystkim:
-  wykonanie ciągów komunikacyjnych z zastosowaniem różnorodnych nawierzchni tj: z kostki granitowej,  przepuszczalnej nawierzchni mineralnej, nawierzchni mineralno-żywicznej – teraway, nawierzchni z EPDM (na placach zabaw, na siłowni),
- wykonanie oświetlenia całego parku,
- wybudowano tzw. Witacze z nazwą parku,
- wybudowano 3 różne place zabaw (dla małych dzieci, dla dzieci oraz dla młodzieży),
- wybudowano siłownię zewnętrzną, ścieżkę zdrowia,
- wykonano bulodrom, miejsca do gry w disc golfa,
- zmodernizowano górkę saneczkową tzw. Mysią górkę, wykonano schody oraz zjeżdżalnię terenową.

Na terenie całego parku zostały wprowadzone różne formy małej architektury: podesty, ławki, stoły piknikowe, leżaki, kosze na śmieci i psie odchody, a także wykonano liczne nasadzenia (posadzono 37 szt. drzew, 7022 szt. krzewów, 17 083 szt. bylin, 22 735 szt. roślin cebulowych, powstała również łąka kwietna). Powstały także hotele dla owadów, jak również powieszone zostały budki dla ptaków i nietoperzy.

Podsumowując teren Parku Chrobrego zdecydowanie zyskał na swojej atrakcyjności. Powstało miejsce, które zaspokaja potrzeby różnych grup społecznych oraz osób w różnym wieku. Można pokusić się o stwierdzenie, że każdy znajdzie coś dla siebie, od małego dziecka, poprzez młodzież, miłośników zdrowego stylu życia i ćwiczeń na wolnym powietrzu, po osoby lubiące spacerować, jak również lubiące odpoczynek na łonie natury, po osoby starsze szukające ciszy i śpiewu ptaków.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego Park Chrobrego