Zagospodarowanie części Jaworznickich Plant z wodnym placem zabaw

 Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw

Projekt obejmował stworzenie wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem części jaworznickich plant powstałych na terenie byłej kopalni Kościuszko. Założenie tworzy zespół zatopionych w zieleni okrągłych placyków połączonych
ze sobą strumykami spływającymi do centralnej części. Sam wodny plac usytuowaliśmy w samym środku założenia, otaczając go zazielenionymi pagórkami i zagłębiając nieco w stosunku do istniejącego terenu. Dzięki temu jego mali użytkownicy nie są na widoku przechadzających się głównymi alejkami spacerowiczów. Jest on wysepką otoczoną płytkim strumykiem, który pełni funkcję brodzika. Wodny charakter placu podkreśla posadzka, której wzór nawiązuje do rozbryzgującej się wody i jest tłem dla kolorowych zabawek. Wokół placu zaprojektowane zostały siedziska dla rodziców, by mogli w komfortowy sposób obserwować bawiące się dzieci. Budynek techniczny wraz z toaletami ukryty został w jednym z otaczających pagórków, od strony głównej alei. Wokół placyków umieściliśmy drewniane siedziska, gdzie w zakolach, mając zieleń za plecami można odpocząć, posłuchać szumiącej wody strumyka lub spotkać się z przyjaciółmi, jest też rozpięta nad kamieniami siatka zachęcająca do poleżenia i patrzenia w niebo. Całość dopełnia starannie zaprojektowana zieleń w postaci szumiących traw, kolorowych krzewów i łąk kwietnych. Projekt zakładał zachowanie istniejących, drzew zlokalizowanych w południowej części założenia. Teraz zapewniają one cień użytkownikom w upalne dni. Placyki dzięki swojej formie zbliżonej do koła tworzą przytulne wnętrza zachęcające do integracji, a dzięki połączeniom między sobą tworzą harmonijne i spójne założenie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw Wodny plac zabaw