Zagłębiowski Park Linearny

 Zagłębiowski Park Linearny Zagłębiowski Park Linearny

Plaża miejska, mająca charakter ogólnodostępnej przestrzeni sportowo – rekreacyjnej będącej doskonałym miejscem do wypoczynku dla każdego, gdzie można uciec od miejskiego zgiełku, zrelaksować się, wypocząć, przyprowadzić rodzinę, przyjaciół. Usytuowanie plaży to Brzozowica - duże tereny nad Czarną Przemszą z ogromnymi walorami krajobrazowymi. W ramach całej inwestycji powstała przestrzeń sportowo-rekreacyjna z piaszczystą plażą, boiskiem do siatkówki, siłownią zewnętrzną oraz ścieżką dydaktyczną dla najmłodszych, która jest tematycznie związana z krajobrazem przyrodniczym otoczenia. Znajduje się tu także plac zabaw dla dzieci.

Plaża piaszczysta podzielona jest na dwie części - część sportową, na której znajduje się boisko do siatkówki plażowej wydzielone przez pagórki rekreacyjne o nawierzchni syntetycznej na podkładzie betonowym oraz część wypoczynkowa w formie łagodnych piaszczystych wzniesień na podbudowie ziemnej. Plaża trawiasta urozmaicona jest łagodnymi nasypami ziemnymi. Ścieżka dydaktyczna zaprojektowana została po śladzie meandru starorzecza Czarnej Przemszy. Na jej trasie powstały place utwardzone z elementami małej architektury oraz nośnikami informacji terenowej.

W skład wyposażenia siłowni zewnętrznej wchodzą następujące urządzenia: wioślarz, wahadło/twister, rowerek, wyciskanie siedząc i orbitrek. Budynek wielofunkcyjny dzieli się na toaletę publiczną (w tym dla niepełnosprawnych), zaplecze gospodarcze dla plaży oraz mały lokal handlowo – usługowy. Przy plaży powstało również miejsce okresowo wykorzystywane do kąpieli.

Istotnym celem projektu była aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach tego zadania wykonano: nasadzenia drzew i krzewów, dla uzyskania efektu zwiększenia bioróżnorodności zainstalowano elementy wspomagające organizmy i przyciągające je do pożądanej lokalizacji, dla zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, w strefie wyznaczonej na wschód od fontanny, zbudowano miejsce sezonowego rozmieszczenia urządzeń infrastruktury biwakowej, zamontowano urządzenia wolnostojące wykonane z drewna: ławki ogniskowe z połowic bali drewnianych, ławy i stoły biwakowe zlokalizowane na utwardzonych placówkach z miejscem do postawienia przez użytkownika własnego przenośnego grilla, kamienny / kostkowy krąg przeznaczony na rozpalanie ogniska.

Realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę życia mieszkańców Będzina poprzez stworzenie nowego miejsca rekreacji i wypoczynku. W naszym regionie jest to pierwsza „sztuczna” plaża miejska oferująca odwiedzającym aż tyle atrakcji.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zagłębiowski Park Linearny Zagłębiowski Park Linearny Zagłębiowski Park Linearny Zagłębiowski Park Linearny Zagłębiowski Park Linearny Zagłębiowski Park Linearny Zagłębiowski Park Linearny Zagłębiowski Park Linearny Zagłębiowski Park Linearny