Wystawa poświęcona 100 Rocznicy Powstań Śląskich „EX SILESIA LUX”

Wystawa poświęcona 100 Rocznicy Powstań Śląskich „EX SILESIA LUX” Wystawa poświęcona 100 Rocznicy Powstań Śląskich „EX SILESIA LUX”

 Idea wystawy pokazuje Powstania Śląskie jako wyjątkowy zryw ludności śląskiej oddziałujący na całą Europę; to jeden z decydujących momentów w jej XX wiecznej historii.

Architektoniczny wyraz tej idei to promieniejąca złotym światłem (Ex Silesia Lux) struktura nawiązująca do struktury węgla – „czarnego złota”, w której widzimy przebłyski i powidoki powstańczej epopei.

Nieregularna geometria otacza widza i sprawia,że okruchy przeszłości pojawiające się w formie projekcji i grafik tworzą na moment odrębny, przeniesiony w czasie i przestrzeni świat.

Dwa kontenery, w których mieści się wystawa są pomalowane na złoty kolor zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Na tym tle wyraźnie odcinają się czerwone „sercoorły” - zaprojektowane przez Martę Gawin grafiki nawiązujące do twórczości Stanisława Szukalskiego.

Wnętrza kontenerów ukształtowano w oparciu o strukturę nieregularnych trójkątów, nawiązującą do geometrii bryły węgla.

Jeden z kontenerów mieści w sobie multimedialną wystawę,drugi – kino.

W kontenerze kinowym układ brytów ścian i sufitu jest bardziej regularny, przypomina sklepienia kryształowe. Kontener wystawienniczy jest dynamiczny, połamana powierzchnia tworzy wir, w którym rozrzucone są multimedialne ekrany.

Wystawa, po premierze w Katowicach, ma podróżować po Śląsku i Polsce, kiedy tylko będzie to możliwe z uwagi na obostrzenia epidemiczne.

Wystawa jest próbą nowego spojrzenia na zagadnienie edukacji historycznej.

Tradycyjne formy przekazu często stwarzają dystans pomiędzy historią a współczesnym widzem.

Zdjęcia pokryte sepią, gabloty, obrazy, plakaty i plansze nie pozostawiają obojętnym. Postanowiliśmy wykreować wewnątrz mobilnych kontenerów odrębny, abstrakcyjny świat kojarzący się bardziej ze sztuką współczesną, tak, aby wyrwać uczestników z rutyny, zmienić ich percepcję, skłonić do interakcji.

Historyczne obrazy przetworzone, poddane animacji, użyte w kolażach, zderzone z mocną grafiką napisów i zdekonstruowaną geometrią zainspirowaną kopalnianym chodnikiem, ale w niespodziewanym złotym kolorze działają zarówno na poziomie świadomym, jak i intuicyjnym.

Zainteresowanie i reakcje na wystawę pokazały,że eksperymentalna, ekspresyjna i dynamiczna forma nie stwarza dystansu, a wręcz przeciwnie – przyciąga zarówno młodszych jak i starszych członków społeczności, zaskakuje, zaciekawia i skłania do udziału i do dyskusji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Wystawa poświęcona 100 Rocznicy Powstań Śląskich „EX SILESIA LUX” Wystawa poświęcona 100 Rocznicy Powstań Śląskich „EX SILESIA LUX” Wystawa poświęcona 100 Rocznicy Powstań Śląskich „EX SILESIA LUX” Wystawa poświęcona 100 Rocznicy Powstań Śląskich „EX SILESIA LUX”