Wieża kontroli ruchu lotniczego TWR Katowice Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

 Wieża kontroli lotów Wieża kontroli lotów

W związku z rozwojem Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach zrealizowano nową infrastrukturę techniczną podnoszącą standard techniczny i bezpieczeństwo lotniska oraz strefy przestrzeni TWR, APP, a także jakość i prestiż przestrzeni MPL Katowice w Pyrzowicach.

Obiekt wieży kontroli ruchu lotniczego ze względów geometrycznych oraz funkcjonalnych stanowi niezwykle istotny akcent w przestrzeni MPL Katowice w Pyrzowicach.
Ze względu na wymagania w zakresie aspiracji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego oraz regionu śląskiego /lotnisko jest oknem na świat/ zaprojektowany układ wieży kontroli ruchu lotniczego TWR Katowice w formie dominanty przestrzennej, dzięki czystości i spójności kompozycji architektonicznej, podnosi rangę przestrzeni lotniska i spełnia wymagania Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Układ kompozycji obiektu składa się z dwóch elementów: wieży TWR oraz III kondygn. części techniczno-administracyjnej. Kompozycja wieży oparta jest na zasadzie odwróconego stożka przenikającego się z prostopadłościennym trzonem komunikacyjnym. Logika odwróconego stożka związana jest z faktem umieszczenia głównej funkcji w górnej części wieży. Konsekwentne zrealizowanie ww. układu pozwoliło uzyskać dynamizm oraz harmonijnie wpisaną w przestrzeń lotniska bryłę łączącą tradycyjny kształt wieży kontrolnej z nową formą o wysokim poziomie piękna. II kondygnację części techniczno-administracyjnej stanowią poziomy akcent będący podstawą wieży. Całość tworzy jeden zespolony układ kompozycyjny.

Obiekt posiada wydzieloną działkę, na której zlokalizowane elementy zapewniają autonomię i bezpieczeństwo działania.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wieża kontroli lotów Wieża kontroli lotów Wieża kontroli lotów Wieża kontroli lotów Wieża kontroli lotów Wieża kontroli lotów Wieża kontroli lotów Wieża kontroli lotów Wieża kontroli lotów Wieża kontroli lotów Wieża kontroli lotów Wieża kontroli lotów Wieża kontroli lotów