Trasa rowerowa Olsztyn-Częstochowa

Trasa rowerowa Olsztyn-Częstochowa Trasa rowerowa Olsztyn-Częstochowa

Gmina Olsztyn ma ogromny potencjał przyrodniczy. Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin objęte są ochroną w ramach Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd". Właśnie dlatego okolice Olsztyna są ta chętnie odwiedzane przez turystów i rowerzystów, którzy pragną spędzać czas aktywnie w przyjemnych okolicznościach przyrody.

Celem Gminy Olsztyn jest zbudowanie sieci ścieżek rowerowych, które pozwolą na bezpieczne poruszanie się rowerami po gminie i całym regionie. Trasa rowerowa Olsztyn-Częstochowa przebiega wzdłuż ruchliwej drogi krajowej nr 46. Pozwala na bezpieczne przejazdy rowerzystów. Została wykonana z asfaltobetonu, jej długość wynosi 2,5 km, szerokość od 2,00 do 5,30 m. Jest ona przedłużeniem istniejącej już od wielu lat ścieżki prowadzącej do Częstochowy, w kolejnych latach połączy się z siecią ścieżek rowerowych w Częstochowie. Na całym odcinku trasy rowerowej wybudowano infrastrukturę towarzyszącą, tzw. Miejsca Obsługi Rowerzysty, oznakowane i wyposażone w wiaty, ławy, stojaki rowerowe, tablice informacyjne oraz kosze na śmieci.

Zakończyła się również budowa brakującego fragmentu ścieżki rowerowej z Olsztyna do Przymiłowic o długości 3,7 km, zmierzająca w stronę sąsiedniej gminy Janów.

Olsztyn to miejsce, gdzie przyjeżdża wielu rowerzystów, by odpocząć od miejskiego zgiełku – właśnie dlatego powstają projekty kolejnych ścieżek rowerowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Trasa rowerowa Olsztyn-Częstochowa Trasa rowerowa Olsztyn-Częstochowa Trasa rowerowa Olsztyn-Częstochowa Trasa rowerowa Olsztyn-Częstochowa Trasa rowerowa Olsztyn-Częstochowa Trasa rowerowa Olsztyn-Częstochowa