Tężnia solankowa w Parku Zadole w Katowicach

 Tężnia solankowa Tężnia solankowa

Tężnia solankowa (gradiernia) w Katowicach zrealizowana została w ramach projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2017. Obiekt stanowi dobry przykład atrakcji turystycznej, sprzyjającej rozwojowi rekreacji i wypoczynku
w skali regionalnej oraz ponad lokalnej.
Główną ideą projektu było wkomponowanie w sposób stosunkowo neutralny nowego obiektu w przestrzeń istniejącego parku, tak aby uzyskać efekt symbiozy pomiędzy architekturą, tj. kubiczną bryłą gradierni z ażurową strukturą stref inhalacyjnych,  a otoczeniem, które stanowi naturalny, malowniczy krajobrazowo park o charakterze leśnym.
Efekt symbiozy dodatkowo potęguje układ wertykalnych elementów struktury elewacji stref inhalacyjnych, nawiązujący do charakteru otaczającego drzewostanu oraz liczne akcenty przestrzenne o organicznych formach, takie jak: oprawy oświetleniowe (latarnie), stylistyką nawiązujące do konarów drzew, jak również ogrodzenie przypominające formą, występujące na terenie parku zarośla.

Tężnia w Katowicach zaprojektowana została w formie pawilonu parkowego, założonego na planie prostokąta o wymiarach 11,6 m x 37,8 m (łącznie z konstrukcją drewnianą stref inhalacyjnych) i wysokości 7,0 m.
Od strony południowej i północnej do korpusu gradierni tężni przylega szkieletowa konstrukcja drewniana z ażurowymi osłonami w postaci wertykalnych lameli z drewna świerkowego, pełniąca funkcję wydzielonej przestrzeni rekreacyjnej z ławkami przeznaczonymi dla sesji inhalacyjnych. Forma, kompozycja i rytm struktury elewacji północnej strefy inhalacyjnej, nawiązuje do motywu klawiatury fortepianu, dobrze wpisując się w Ideę „Katowice Miastem Muzyki UNESCO”.

 W ramach zagospodarowania terenu od strony południowej tężni solankowej zaprojektowano reprezentacyjny ogród w ramach którego wydzielono trzy zasadnicze części:

 1. a) Część centralną, która przyjmuje formę placu utwardzonego nawierzchnią z płyt betonowych wielkoformatowych, w ramach którego przewidziano lokalizację ław betonowych prefabrykowanych bez oparcia o zgeometryzowanych kształtach oraz opraw oświetleniowych (latarni parkowych) o nowoczesnej stylistyce, imitującej konary drzew.
 2. b) Część zachodnią z parterami porośniętymi zielenią ozdobną (krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi), małą architekturą oraz pergolą przeznaczona do kontemplacji otaczającej przyrody,
 3. c) Część wschodnią z parterami porośniętymi zielenią ozdobną (krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi), zaadaptowanym i wyeksponowanym Cisem pospolitym oraz wkomponowanymi w sposób neutralny elementami małej architektury.

Od strony północnej tężni solankowej, jako dopełnienie przestrzeni ogrodu przewidziano ogród kamieni o nawierzchni z otoczaków marmurowych szarych i kompozycji z głazów kamiennych.
Ponadto od strony północno-wschodniej, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu przewidziano strefę piknikową z zestawami mebli piknikowych. Dopełnienie podstawowej funkcji terenu stanowi „Strefa aktywności dla seniorów”, integrująca użytkowników w różnych grupach wiekowych, którą zlokalizowano od strony północnej założenia, w bliskim sąsiedztwie głównego traktu komunikacyjnego (ciągu pieszego).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Tężnia solankowa Tężnia solankowa Tężnia solankowa Tężnia solankowa Tężnia solankowa Tężnia solankowa Tężnia solankowa Tężnia solankowa Tężnia solankowa