Termomodernizacja z częściową przebudową Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z obiektami sportowymi

Termomodernizacja z częściową przebudową Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z obiektami sportowymi Termomodernizacja z częściową przebudową Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z obiektami sportowymi

Celem modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Pukowca wraz z przebudową boisk i bieżni było stworzenie komfortowych warunków nauki i rekreacji oraz poprawa walorów estetycznych budynku. Równocześnie modernizacja budynku pozwoli obniżyć koszty jego utrzymania i eksploatacji.

W budynku szkoły mieści się nie tylko szkoła podstawowa, ale również oddział sześciolatków z Publicznego Przedszkola „W Modrzewiowym Ogrodzie”, które, wraz ze szkołą, tworzy zespół szkolno-przedszkolny.

Budynek, który powstał w 1985 r., usytuowany jest w gęstej zabudowie, stanowi ważny element architektury sołectwa Osiedle Pawłowice. Składa się z pięciu segmentów (w tym sali gimnastycznej) i dwóch łączników.

W roku 2016 rozpoczęto wieloetapowe zadanie modernizacji szkoły. W pierwszej kolejności przeprowadzono termomodernizację sali gimnastycznej. Docieplono stropodach niższej części sali gimnastycznej oraz wymieniono pokrycie dachowe i obróbkę blacharską na dachach skośnych w wyższej części sali. Przebudowano schody i rampę wyładunkową w rejonie kuchni. Na potrzeby przedszkola w jednym z łączników wykonano nowe wejście. Na wszystkich schodach zewnętrznych szkoły położono płyty granitowe.

W latach 2017-2018 przeprowadzono prace związane z ociepleniem całego budynku. Wykonano drenaż, wymieniono mocno wyeksploatowany system kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Wymieniono również część okien. W drugim łączniku powstało pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, a w piwnicy – sanitariat dla personelu. W części kuchenno-jadalnej wymieniono wentylację. Dotychczasowa, przestarzała została wymieniona na nowoczesne centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne oraz czerpnię powietrza. W kuchni zamontowano nowe okapy. W zakresie instalacji zabudowano nową instalację hydrantową dostosowaną do wymogów przeciwpożarowych. Ściany zewnętrzne całego budynku zostały ocieplone i pomalowane na ciepłe, żywe kolory, co uczyniło szkołę rozpoznawalną i przyciągającą uwagę.

W 2019 roku wykonywane zostały prace wokół budynku. Przebudowano bieżnię okólną czterotorową o długości wewnętrznego toru 246 metrów. Bieżnia posiada nawierzchnię poliuretanową. Obok powstał rozbieg z piaskownicą do skoku w dal oraz prosty odcinek na dystans 100 metrów.  Prace te były wstępem do kolejnego etapu prac, którym była przebudowa boisk. Istniejące boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej o nawierzchni asfaltowej zostały wyprofilowane warstwą wyrównawczą z kruszywa i pokryte nawierzchnią poliuretanową. Dodatkowo wokół boisk wykonano drenaż. Wymieniono część ogrodzenia oraz zamontowano piłkochwyty hybrydowe. Zamontowano kosze do koszykówki, bramki i słupki z siatką do siatkówki. Naprawiono elementy betonowe trybun i pokryto je deską kompozytową tworząc estetyczne miejsce dla widowni.

Wyremontowany, estetyczny budynek stwarza komfortowe i nowoczesne warunki do nauki i pracy, natomiast zaplecze sportowe daje możliwość uprawiania szeregu dyscyplin sportowych i rekreacyjnego spędzania wolnego czasu.

W 2017 r. w SP 2 postała tzw. zielona pracownia, która dzięki swej kolorystyce i przestrzeni, stwarza komfortowe warunki do odkrywania tajemnic przyrody. Sala lekcyjna została wyposażona w nowe biurka i ergonomiczne zielone krzesła. Część ścian, a także sufitu i podłogi zostały ozdobione fototapetami przedstawiającym las i łąkę, układ słoneczny oraz głębię oceanu.

W 2018 r. przygotowano specjalnie wyposażoną salę do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej (SI). Dzięki specjalistycznym urządzeniom zajęcia mogą być prowadzone w formie zabawy. Wśród sprzętu, w który wyposażona jest sala znajdują się m.in. helikopter terapeutyczny, huśtawka grzybek i bocianie gniazdo czy ruchoma kładka.

W 2019 r. na wewnętrznym dziedzińcu powstało patio tzw. zielony zakątek, gdzie w ciekawej i funkcjonalnej przestrzeni na świeżym powietrzu, odbywają się zajęcia dydaktyczne dotyczące szeroko rozumianej ekologii, a podczas przerw można wypocząć na wygodnych sofach.

W celu uzyskania jeszcze większej energooszczędności budynku , w 2020 r., dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej, na dachu szkoły zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Termomodernizacja z częściową przebudową Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z obiektami sportowymi Termomodernizacja z częściową przebudową Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z obiektami sportowymi Termomodernizacja z częściową przebudową Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z obiektami sportowymi Termomodernizacja z częściową przebudową Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z obiektami sportowymi