Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny

Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Lędzińskiej 55 w Lędzinach. W budynku mieści się siedziba UM Lędziny oraz sala widowiskowa "Piast". Budynek przeszedł pełną modernizację z zachowaniem jego wyjątkowej bryły.

Rzeczowy zakres obejmuje:

 • modernizację kotłowni wraz z montażem 1 pompy gruntowej i 4 pomp powietrznych wraz z wymiennikiem gruntowym poziomym i sterowaniem,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie dachu,
 • wymianę stolarki i ślusarki zewnętrznej,
 • roboty odtworzeniowe,
 • montaż nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną i panelami fotowoltaicznymi,
 • wykonanie instalacji wentylacji, c.o. i klimatyzacji.

Gmina Lędziny pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny