Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11

 Mediateka Mediateka

Celem realizacji była adaptacja całego budynku na potrzeby Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu poprzez  termomodernizację wraz z przebudową i rozbudową.

Ideą, którą kierowali się architekci z Pracowni Projektowej 'AiM' było stworzenie przestrzeni publicznej o funkcji edukacyjnej, która stanie się przestrzenią ogólnodostępną, przyjazną użytkownikom w różnym wieku oraz dostosowaną do obecnych trendów projektowych. Zagłębiowska Mediateka, poza swoją funkcją wiodącą, posiada wiele uzupełniających atrakcji kulturotwórczych, których głównym celem jest zainspirowanie mieszkańców miasta, tak by częściej korzystali z biblioteki publicznej.

Strefę wejściową pozostawiono w  pierwotnym miejscu. Przeprojektowano jednak monolityczne schody zewnętrzne i zastąpiono je systemem pochylni i schodów zewnętrznych w postaci rozrzeźbionej, kolorowej formy z elementami małej architektury o atrakcyjnej estetyce. Zapewniono tym samym dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. Plac miejski został zaprojektowany z płyt betonowych o urozmaiconej kolorystyce w postaci wielkoskalowej mozaiki w kolorach: białym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym, szarym i antracytowym. Dynamicznie wyniesiony teren podkreśla rangę elewacji zachodniej i kieruje ruch pieszy bezpośrednio do strefy wejściowej.

Na parterze budynku zlokalizowano przestronne lobby z przestrzenią ekspozycyjną, punktem informacyjnym i szatnią. W części południowej zaprojektowano główne pomieszczenie biblioteki. Bezpośredni dostęp do części magazynowej zlokalizowanej w piwnicy budynku zapewnia dodatkowa klatka schodowa z windą towarową, umieszczona w jednym module wraz z punktem informacyjnym. W ramach głównego pomieszczenia biblioteki zaprojektowano również cichą strefę i kącik dla dzieci z kolorowymi pufami. Na tej samej kondygnacji zaproponowano również strefę multimedialną z dostępem do zasobów cyfrowych, dostępną z części wschodniej budynku. Kształt  zabudowy i biało-niebieska kolorystyka nadaje wnętrzu wrażenie lekkości i innowacyjności. Zapewniono również dostęp do windy towarowej.

Na parterze znajduje się również sala konferencyjna na 28 osób oraz pomieszczenia na kawiarnię.

W części północnej zaadaptowano pomieszczenie auli znajdujące się w osobnej bryle budynku z dostępem zarówno z holu głównego jak i bezpośrednio z ul. Kościelnej. Daje to możliwość odrębnego funkcjonowania strefy poza godzinami otwarcia budynku głównego biblioteki. Aula posiada odrębną szatnię, garderoby oraz toalety, a nad częścią techniczną znajduje się antresola.

Na 1 piętrze zlokalizowano sale wielkoprzestrzenne. Znajdują się w nich m.in: informatorium, czytelnia multimedialna, czytelnia centralna, dział zbiorów regionalnych Zagłębiana i wypożyczalnia. Zaprojektowano również przestrzeń dla dzieci – kolorowy Świat Nauki i Fantazji. Kolorowe meble i regały tworzą wnętrze, w którym dzieci czują się komfortowo i bezpiecznie. Taki zabieg sprzyja integracji społecznej i rozwija kreatywność. Dostęp do zasobów o sprecyzowanej tematyce za pomocą nowoczesnej technologii cyfrowej wpisuje się w aktualne trendy projektowe. We wschodniej części budynku znajduje się część administracyjno-biurowa.

W części centralnej zaadaptowano patio na Oranżerię Kulturalną, włączając je do strefy wewnętrznej budynku poprzez przykrycie szklanym dachem, który doświetla wszystkie kondygnacje i sprawia, że strefa zewnętrzna i wewnętrzna przeplatają się.

Na 2 piętrze zlokalizowano pomieszczenia o funkcji biurowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Znajdują się tu następujące działy: gromadzenie i opracowanie, dział informatyczny (z magazynem i serwerownią), pracownia plastyczna, instruktażu i promocji oraz pokój narad.

Kondygnacja przyziemia została w pełni wykorzystana jako kondygnacja techniczna. Zaprojektowano tu strefę magazynową księgozbioru o powierzchni ok. 817m2 oraz pomieszczenia magazynowe, na które składają się: magazyn materiałów budowlanych, magazyn utrzymania terenu, magazyn materiałów biurowych, magazyn sprzętu i wyposażenia. W części środkowej umieszczono szatnie dla pracowników oraz pomieszczenia socjalne. Dodatkowo zlokalizowano pomieszczenia pracy tj.: introligatornia, warsztat, garaż dla samochodów osobowych, strefa rozładunku książek. Wejście do zaplecza w kondygnacji piwnicznej znajduje się od strony wschodniej  wjazdem na teren biblioteki z ul. Zegadłowicza. Wszystkie kondygnacje skomunikowane są za pomocą przestronnej, otwartej klatki schodowej i przeszklonej panoramicznej windy. Na każdej z nich znajdują się pomieszczenia pomocnicze oraz węzły higieniczno-sanitarne.

W projekcie wyraźnie widać nawiązanie do pierwotnych otworów okiennych i układów elewacji. Zdecydowano się natomiast na zmiany w aranżacji wnętrz, które w mniemaniu architektów nie wykorzystywały potencjału budynku. Zaprojektowano przestronne strefy centralne każdej z kondygnacji, które można aranżować w swobodny sposób np. organizując wernisaże lub ekspozycje tematyczne. Zwrócono szczególną uwagę na poprawne skomunikowanie łączących się funkcji oraz zaproponowano logiczny układ funkcjonalny dostępnych pomieszczeń.

Budynek z zewnątrz prezentuje się w całkowicie nowej odsłonie. Rozrzeźbiona bryła została 'uspokojona' okładziną z paneli kompozytowych i aluminiowych paneli perforowanych w kolorze białym. Harmonijnie połączono bryły podkreślając proporcje budynku. Perforowane panele w pasach okiennych na parterze i na 1 piętrze budynku wyposażono w automatyczne siłowniki sterowane centralnie. Dzięki indywidualnie dopasowanemu programowi zamykania i otwierania 'okiennic' budynek uzyskuje zupełnie inną formę w dzień oraz w nocy. Dodatkowo, przesłony okienne ochraniają wnętrze przed prześwietleniem światłem słonecznym, dzięki czemu obiekt jest bardziej dopasowany do zmieniających się warunków atmosferycznych. Elewacja jest również wzbogacona o dodatkowe funkcje multimedialne. Od strony wejścia głównego, na styku dwóch głównych brył budynku zaprojektowano innowacyjną wirtualną książkę na ekranie której wyświetlają się informacje związane z promocją danej książki lub organizowanego wydarzenia.

W ramach placu miejskiego zlokalizowano miejsca odsłuchu audiobooków wykonane ze szkła matowego o podwyższonej antypoślizgowości, podświetlonego od spodu.

Przed strefą wejściową zlokalizowano leżaki miejskie, stojaki na rowery i pylon informacyjny w konstrukcji stalowej wykończonej drewnem.

Od strony wschodniej zaprojektowano teren na kino letnie. Zaadaptowano teren zielony mieszczący się od strony zaplecza. Wyniesiono istniejący teren na 3 poziomy, do których dostęp zapewniono bezpośrednio z tarasu zewnętrznego. Wyjście na taras poprowadzono z pomieszczenia na kawiarnię. Teren zielony został uzbrojony w instalacje umożliwiające organizowanie projekcji filmowych lub innych wydarzeń o charakterze kulturalnym. Zagospodarowanie terenu uzupełniono o zieleń projektowaną w postaci drzew i krzewów dekoracyjnych. Miejsca takie jak: plac wejściowy, teren na kino letnie, zieleń projektowana podkreślono oświetleniem zewnętrznym montowanym w nawierzchni.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Mediateka Mediateka Mediateka Mediateka Mediateka Mediateka Mediateka