Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Mszanie wraz z przebudową

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Mszanie wraz z przebudową Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Mszanie wraz z przebudową

Realizacja Inwestycji “Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Mszanie wraz z przebudową” była realizowany od listopada 2018 roku do listopada 2019 roku.

W ramach termomodernizacji zostało wykonane m.in. ocieplenie ścian i dachu, stolarka okienna i drzwiowa, izolacja termiczna ścian fundamentowych, izolacja elektryczna, roboty instalacyjne hydrauliczne, kanalizacja sanitarna, instalacja gazowa z wymianą kotła, instalacja c.o., wentylacja i roboty demontażowe. Ponadto zasadniczym elementem przebudowy budynku było dostosowanie obiektu do obecnych przepisów przeciwpożarowych. Kolejnym elementem przebudowy obiektu były prace dotyczące wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji wodno – kanalizacyjnej. Zadanie obejmowało również przebudowę pomieszczeń sanitarnych, wymianę posadzek, prace tynkarskie i malarskie.

W zakresie prac zewnętrznych dokonano ponadto częściowej przebudowy miejsc postojowych, wykonano plac manewrowy. W ramach posiadanych środków dokonano również zakupu wyposażenia pomieszczeń szatni oraz części sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Mszanie wraz z przebudową Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Mszanie wraz z przebudową Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Mszanie wraz z przebudową Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Mszanie wraz z przebudową Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Mszanie wraz z przebudową Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Mszanie wraz z przebudową