"Szkoła Życia" w dzielnicy Maroko - Nowiny w Rybniku

 Szkoła Życia Szkoła Życia

Szkoła Życia to placówka funkcjonująca od 1990 roku w budynku przy ul. ks. Henryka Jośki w Rybniku, zajmująca się przygotowywaniem dzieci z niepełnosprawnością umysłową do zadań życia codziennego i podejmowania różnych ról społecznych w środowisku. W szkole prowadzone są specjalistyczne zajęcia z zakresu fizjoterapii, hipoterapii, hydroterapii, Terapii Integracji Sensorycznej, terapii logopedycznej, komunikacji alternatywnej i wspomaganej, korekcji wad postawy, biofeedbacku, kynoterapii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, arteterapii, stymulacji polisensorycznej, a także Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz zajęcia w kuchni dydaktycznej.

Celem przebudowy było stworzenie miejsca gdzie podopieczni Szkoły Życia, dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie znajdzie najlepsze warunki, zapewniające im komfort nauki i wspomaganie ich rozwoju. Dzięki komfortowym warunkom pracy, możliwe jest wyrabianie u uczniów pozytywnej motywacji do podejmowania zadań oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Zakres wykonywanych prac adaptacyjnych obejmował roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane, instalacyjne wod-kan, CO, wentylacyjne, elektryczne. Wykonano wentylację mechaniczną i instalację oddymiania oraz sygnalizacji pożaru. Całkowitej zmianie uległ dotychczasowy układ pomieszczeń. Powstały m.in. nowe sale dydaktyczne, świetlica i sale do rehabilitacji wyposażone w meble, sprzęt dydaktyczny i wyposażenie sanitarne. Szczególną uwagę zwrócono również
na estetykę oraz funkcjonalność zastosowanych rozwiązań m.in. szerokie przejścia, zaoblone krawędzie, zastosowana kolorystyka. Budynek dostosowany został do potrzeb osób o ograniczonym stopniu sprawności, został też wyposażony w windę osobową do transportu osób niepełnosprawnych, zatrzymującą się na 4 przystankach. Obok budynku powstał plac zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami oraz wyposażeniem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Szkoła Życia Szkoła Życia Szkoła Życia Szkoła Życia Szkoła Życia Szkoła Życia Szkoła Życia