Stanica rowerowa w Truszczycy

Stanica rowerowa w Truszczycy Stanica rowerowa w Truszczycy

Główną potrzebą utworzenia stanicy rowerowej w naszym mieście był wzrost liczby rowerzystów przemierzających dukty leśne, których w Kaletach nie brakuje. Aby taka turystyka mogła odbywać się w sposób bezpieczny i zorganizowany niezbędny był rozwój infrastruktury rowerowej. Głównym celem realizacji tego przedsięwzięcia było stworzenie dla turystów miejsca wypoczynku oraz schronienia przed deszczem jak i palącym słońcem. Stanica powstała w 2019 r. Zlokalizowana została ona przy Alei Dębów w Truszczycy, miejsca chętnie i często wybieranego na rodzinne przejażdżki rowerowe. Duża drewniana wiata służy mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym Kalety jako miejsce do wypoczynku podczas wycieczek rowerowych. Obiekt został wzbogacony także o niezbędną infrastrukturę tj. tablice z mapami tras oraz stację naprawy rowerów. Miasto Kalety w ubiegłym roku zostało odznaczone po raz piąty w kategorii gmina do 10.000 mieszkańców tytułem „Gmina Przyjazna Rowerzystom” za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej m.in. za budowę tej stanicy.

Miasto Kalety na realizację stanicy rowerowej dokonało zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Dnia 4 czerwca 2019 r. uzyskano zaświadczenie w myśl prawa budowlanego, na podstawie którego starosta nie wniósł sprzeciwu do budowy stanicy rowerowej w Truszczycy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Stanica rowerowa w Truszczycy Stanica rowerowa w Truszczycy Stanica rowerowa w Truszczycy Stanica rowerowa w Truszczycy